One-to-one. Výzvy bílé krychle
Vytvořeno: 12. 5. 2020 od Galerie UM

One-to-one. Výzvy bílé krychle

11. 3. – 27. 6. 2020
zahájení: zahájení bylo vzhledem k bezpečnostním opatřením proti šíření nákazy koronaviru zrušeno

 

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

Vstup zdarma

 

Výstava One-to-one. Výzvy bílé krychle byla záhy po svém nainstalování kvůli bezpečnostním opatřením proti šíření nákazy koronaviru uzavřena. Nyní, po dvou měsících, se znovu otvírá veřejnosti.
One- to-one představuje společný projekt kurátorského kolektivu absolventů oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění pražské UMPRUM, kteří vystavují nevystavitelné: architekturu, zvuk, performance, pohyblivý obraz a grafický design.

Galerijní prezentace zásadním způsobem ovlivňuje, jak divák vnímá vystavené umělecké dílo. Odbytá nebo nedomyšlená instalace proto může dílo v krajním případě dokonce zcela zničit. Dovoluje ale vůbec bílá krychle vystavit všechny druhy umění?

Nejen tato otázka stála za vznikem výstavy One-to-one. Výzvy bílé krychle. Její autoři a autorky se zaměřili na média dnes už sice běžně vystavovaná v galerijním prostoru, ten byl však ve své podobě bílé krychle původně koncipován pro zcela jiné umělecké formy. Ve stejném prostoru a stejném čase se zde tedy zároveň prezentují média architektury, zvuku, performance, pohyblivého obrazu a grafického designu. Při jejich vstupu do galerie vyvstávají před každým z nich vlastní výzvy, jež vyplývají z pomíjivé či naopak čas-požírající povahy, z nemožnosti přesunu nebo z vysokých nároků na diváka, ať už v jakémkoli smyslu. 

Cílem autorů a autorek výstavy nebylo navrhovat univerzální řešení, ale zdůraznit nutnost vnímat specifické potřeby konkrétního díla a adekvátně na ně reagovat. Výstava tak představuje pětici uměleckých děl a zároveň vyzdvihuje proces i způsoby jejich instalace a prostřednictvím doprovodných textů také teoretické zázemí jednotlivých instalačních řešení. V mnoha variacích se tu přitom opakuje základní vzorec one-to-one, jeden na jednoho.

 

Vystavující umělci: Barbora Dayef, Nikola Ivanov, Vojtěch Kordovský, Dávid Lipkovič, Julie Lupačová
Kurátoři: Matěj Forejt, Kateřina Hlahůlková, Klára Hudáková, Marie Kordovská, Kristýna Péčová, Pavla Rousková
Výkonní kurátoři: Matěj Forejt a Kristýna Péčová
Grafika: Kateřina Hlahůlková
Propagace: Tereza Škvárová

Doprovodný program:

26. 3. v 18 hodin – komentovaná prohlídka s umělci
23. 4. v 17 hodin – UM-to-PRUM speed dating
25. 4. v 18 hodin – performance Julie Lupačové

Záznam z performance výstavy One-to-one. Výzvy bílé krychle
video: Eliška Vojtková

Kurátorské texty ke stažení

Tisková zpráva ke stažení

Fotodokumentace z instalace. Foto: Lenka Glisníková