OPEN CALL GALERIE UM 2020!
Vytvořeno: 17. 4. 2019 od Galerie UM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje

open call na výstavní projekty do Galerie UM v roce 2020

Uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2019

Kritéria pro výběr výstavního projektu:

- řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
- podrobný popis projektu
- doporučení odborníků
- způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
- popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
- stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
- předběžný rozpočet nákladů na výstavu

Přihlášky včetně povinných příloh zasílejte na email: sarka.vanova@vsup.cz


Přihláška do open callu Galerie UM 2020

Konzultace možná po telefonu nebo po předchozí domluvě osobně:
Šárka Váňová, výstavní oddělení
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 4. patro, č. dveří 424b
Tel.: 251 098 139
Email: sarka.vanova@vsup.cz

O Galerii UM

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete shlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.
Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

Půdorys Galerie UM

Fotografie prostoru Galerie UM