TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 31. 10. 2016!!!
Vytvořeno: 18. 10. 2016 od Galerie UM

Obecné informace k výběrovému řízení na výstavní projekty realizované v Galerii UM

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete shlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.

Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

Kritéria pro výběr výstavního projektu:
- řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
- podrobný popis projektu
- způsob architektonického řízení / instalace výstavy
- popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
- stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
- předběžný rozpočet projektu a předpokládané zdroje financování

VŠUP zajišťuje a financuje:
- veškeré energie
- kustodní službu po dobu otevření výstavy (Po – So, 10 – 18 h)
- standardní nasvícení systémem Etna iGuzzini
- grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
- PR výstavy (tisková zpráva a její distribuce médiím, anonce na webu a fcb VŠUP, distribuce pozvánek mailem a poštou)
- vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
- fotodokumentaci výstavy
- částečně náklady spojené s instalací a deinstalací dle aktuálních možností rozpočtu na daný rok

Studenti, pedagogové a absolventi VŠUP jsou zproštěni poplatku za pronájem výstavního prostoru.

Externím vystavovatelům je účtován poplatek za pronájem výstavního prostoru.

 

Termín pro odevzdání přihlášek 31. 10. 2016.


Ohledně telefonické či osobní konzultace ohledně vyplnění přihlášky, prosím kontaktujte oddělení výstavní činnosti VŠUP:
Šárka Váňová – tel:. 251 098 139, email:
vanova@vsup.cz