OPEN CALL Galerie UM 2018 - 2. kolo
Vytvořeno: 18. 10. 2017 od Galerie UM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje

2. kolo OPEN CALLU na výstavní projekty do Galerie UM v roce 2018

Termín odevzdání přihlášek: 31. října 2017

Přihlášky včetně příloh prosím zasílejte na vanova@vsup.cz

Konzultace možná po telefonu nebo po předchozí domluvě osobně:
Šárka Váňová, výstavní oddělení
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 4. patro, č. dveří 424b
Tel.: 251 098 139, 734 457 360
Mail: vanova@vsup.cz

 

Informace k výběrovému řízení na výstavní projekty realizované v Galerii UM (UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1)
Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete shlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.

Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

Kritéria pro výběr výstavního projektu:
- řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
- podrobný popis projektu
- doporučení odborníků
- způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
- popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
- stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
- předběžný rozpočet nákladů

UMPRUM poskytuje a zajišťuje na své náklady:
- veškeré energie
- ostrahu po dobu otevření výstavy
- grafické zpracování a tisk propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
- PR výstavy (tisková zpráva a její distribuce médiím, anonce na webu a fcb UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou)
- pojištění prostoru do výše 500.000,- Kč (nezahrnuje připojištění exponátů)
- fotodokumentaci výstavy (vernisáž a instalace)
- vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
- přispívá částečně na náklady spojené s instalací a deinstalací dle svých finančních možností (cca 50.000 Kč na výstavu)


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vyhrazuje právo účtovat poplatek externím žadatelům za realizaci projektů v Galerii UM. Studenti, pedagogové a absolventi UMPRUM jsou poplatku za užití prostoru Galerie UM zproštěni.