OPEN CALL GALERIE UM 2019
Vytvořeno: 28. 3. 2018 od Galerie UM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje

OPEN CALL

na výstavní projekty do Galerie UM v roce 2019

Termín odevzdání přihlášek: 15. května 2018

Přihlášky včetně příloh prosím zasílejte v elektronické podobě na  vanova@vsup.cz

Formulář přihlášky ke stažení v pravém sloupci.

Kritéria pro výběr výstavního projektu:
- řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
- podrobný popis projektu
- doporučení odborníků
- způsob architektonického návrhu / instalace výstavy
- popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
- stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
- předběžný rozpočet nákladů na výstavu

UMPRUM poskytuje a zajišťuje na své náklady:
- veškeré energie
- ostrahu (kustodní službu) po dobu konání výstavy
- grafické zpracování a výrobu propagačních materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
- PR výstavy (tisková zpráva, anonce na webu a fcb UMPRUM, distribuce pozvánek mailem a poštou)
- pojištění prostoru do výše 500.000,- Kč (nezahrnuje připojištění exponátů)
- standardní nasvícení výstavy s využitím světelného systému Etna iGuzzini
- fotodokumentaci výstavy (vernisáž, instalace)
- vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
- standardní úklid


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vyhrazuje právo účtovat poplatek externím žadatelům za realizaci projektů v Galerii UM. Studenti, pedagogové a absolventi UMPRUM jsou poplatku za užití prostoru Galerie UM zproštěni.

Konzultace možná po telefonu nebo po předchozí domluvě osobně:
Šárka Váňová, výstavní oddělení
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 4. patro, č. dveří 424b
Tel.: 251 098 139, 734 457 360
Mail: vanova@vsup.cz

Přihláška výstavního projektu do Open Callu Galerie UM 2019

Půdorys a pohledy Galerie UM