Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?
Vytvořeno: 3. 11. 2017 od Galerie UM

Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?
New Domestic Landscapes /
Geographical shift of healthcare

Výstava britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM

 

Vernisáž: čtvrtek 26. 10. 2017 od 18 hodin
Výstava potrvá do: 2. 12. 2017
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin, V době trvání Designbloku otevřeno i v neděli 29. 10.
vstup zdarma

Komentovaná prohlídka za účasti autora: pátek 27. 10. v 11 hodin

 

Problematikou stárnutí populace ve společnosti a úlohou designérů při řešení jejich potřeb se zabývá výstava „Příští krajina domova / Nemocnice nebo byt?“ britského designéra Paula Chamberlaina v Galerii UM. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tuto výstavu pořádá u příležitosti přehlídky designu Designblok.

Realitou současné Evropy je stárnutí její populace a hledání smyslu, náplně a kvality života seniorů. Do popředí se dostávají otázky aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Dnešní společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví. Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá.

Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.

Vystavené objekty a prototypy nejsou ukázkami finálních designérských produktů, ale prezentací objektů upozorňujících na budoucí hybridní funkčnost obydlí s předměty ovlivněnými novými technologiemi, ne vždy přátelskými ke starším lidem.

Kurátor výstavy Jiří Pelcl k tématu říká: „Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor, který zkoumá východiska k diskuzi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení. Je výzvou pro designéry, aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů, které zejména seniorům ulehčí život.“

 

Kurátor a architektonické řešení výstavy: Jiří Pelcl
Grafický design: Mirka Mitísková
Překlad textů: Eva Císlerová
Autoři filmu: Optical Jukebox, UK
Překlad titulků: Hana Smělá
Výroba titulků: Linda Retterová
Produkce: Šárka Váňová

 

Výstava se koná za podpory: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; The Art and Design Centre, Sheffield Hallam University;  CLAHRC Yorkshire and Humber; Nationl Institute for Health Research

 

Paul Chamberlain je absolventem Královské akademie umění v Londýně. Je profesorem designu na Sheffield Hallam University, kde řídí Výzkumné centrum umění a designu a podílí se na vedení interdisciplinární skupiny Lab4Living.

Středem Chamberlainova zájmu je design a vývoj nástrojů a metod, jež podporují a vytvářejí inovace v sociální sféře. Soustředí se na oblast zdravotnictví, na zdravotní postižení a stárnutí. Ve své tvorbě sleduje multisenzorické aspekty designu a také to, jak umělecká díla pomáhají definovat a řešit zásadní společenské otázky. Stál v čele velkých interdisciplinárních projektů a přednášel na významných mezinárodních konferencích zabývajících se inovativními a udržitelnými přístupy k designu a výrobě, které hrají významnou roli při podpoře regionálního průmyslu.

Vystavoval na mnoha místech a získal dvě ocenění v soutěži „Produkt tisíciletí“ pořádané Radou pro design ve Spojeném království. Jeho díla se nacházejí ve stálých sbírkách ve Victoria and Albert Musea v Londýně a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Chamberlainova kolekce nábytku „Stigmata“ získala v roce 2013 hlavní cenu v mezinárodní soutěži „Imagining chairs“ v Portugalsku.