Síla i budoucnost jest národu národnost
Vytvořeno: 1. 12. 2020 od Galerie UM

Vytvořeno: 1. 12. 2020

 

Síla i budoucnost jest národu národnost

Architektura a česká politika v 19. století

 
3. 12. 2020 – 6. 2. 2021

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1


 

Jak se promítal nacionalismus do české architektury? A jak se v ní odrážel vztah občanů ke státu či koruně? Výstava v Galerii UM je prvním výstupem projektu Architektura a česká politika, na kterém už několik let pracuje tým odborníků Katedry teorie a dějin umění UMPRUM.

Projekt zkoumá úlohu architektury v procesu integrace moderního českého národa, ale představuje i širší spektrum politických zájmů, jimž česká architektura měla v 19. století sloužit. „Vystavená díla zejména ukazují, jak architektura formovala národní kulturní identitu, jak naopak demonstrovala loajalitu k dynastii nebo jak přispívala k politické a sociální diferenciaci společnosti“, stručně shrnuje autor výstavy prof. Jindřich Vybíral.

Výstava sama bude koncipovaná jako ateliér – studio s pracovními deskami, na kterých si návštěvníci mohou prohlížet reprodukce původních historických plánů budov a fotografií. Do kontrastu s těmito materiály bude postaven soubor fotografií současného fotografa Tomáš Zumra.

 Mimo tyto materiály expozice nabídne i originální kresby zapůjčené Národní galerií Praha a sádrové odlitky stavebních prvků Národního divadla a Národního muzea, zapůjčené z Národního technického muzea. Za raritu této výstavy lze označit ohořelou část lustru, která se zachovala po požáru Národního divadla.
Tři monumentální slavobrány s hudebním doprovodem písní s národním podtextem zastupují a dokreslují politickou situaci a její vliv na dění v architektuře.

 Téma celé expozice dopodrobna rozebere stejnojmenná publikace „Síla i budoucnost jest národu národnost“, kterou připravil  prof. Jindřich Vybíral se svými kolegy. Kniha stejně jako výstava zkoumá různé podoby interakcí architektury a politiky. Sleduje, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně- psychologické obsahy, nebo jak spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice. Zaměřuje se i na funkci monumentální architektury a její funkci v budování loajality občanů vůči státu či dynastii.

 Souběžně s výstavou „Síla i budoucnost jest národu národnost“ probíhá v domě U Černé Matky Boží, jednom z výstavních prostor Uměleckoprůmyslového musea v Praze, výstava „Duch, který pracuje“. Ta na téma vztahu politiky a architektury v Českých zemích navazuje a rozebírá situaci v době od vzniku Československa po konec 2. světové války. Obě akce vznikly v rámci společného projektu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II.

 

Autor výstavy: Jindřich Vybíral
Spolupráce: Michaela Janečková, Jan Galeta
Kurátorka výstavy: Lenka Kerdová
Architektonické řešení: Filip Kosek, Jan Říčný
Grafický design: Tereza Hejmová
Fotografie: Tomáš Zumr
Produkce: Dita Pfefferová, Šárka Váňová

 

Zápůjčky: Národní technické muzeum, Národní galerie Praha, Národní památkový ústav, Ústav dějin umění AV ČR,  Archiv Pražského hradu, Národní technická knihovna, Muzeum umění Olomouc, Moravský zemský archiv v Brně a Státní oblastní nebo okresní archivy  Třeboň, Tábor, Šumperk, Litoměřice, Tachov, Děčín, ad.

 

Výstava představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (DG18P02OVV041).