Učit architekturu eticky?
Vytvořeno: 14. 2. 2019 od Galerie UM

Učit architekturu eticky?

Doprovodný program k výstvě A1.zip

 

20.2. 2019 od 19 hodin v Galerii UM
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Vstup zdarma

 

Autoři výstavy věnované Ateliéru architektury I a jejím absolventům A1.zip připravili k výstavě doprovodný program. První akcí je diskuze se zástupci tří škol - VUT Brno, ČVUT a UMPRUM, na téma Učit architekturu eticky?


Ani ve škole se nevyhneme morálním dilematům, které provázejí praxi architekta. Na školách pak ještě více než v běžném světě můžeme vědomě ohýbat projekty i zadání tak, aby se v nich zrcadlil náš pohled na svět. Jak se ale vztahuje současné školství k současnému světu? A jde vůbec zkoušet nastavovat otázky etiky v idealizovaných podmínkách školy? Jaká je role škol architektury při redefinici hranic oboru samotného v kontextu paradigmatických změn?

Role pedagoga se zdá být klíčová. Určuje zadání a pokládá otázky. Učí řemeslu i kritickému myšlení. Mají být zadání již z principu etická a morální, nebo to ani nejde? Má a dá se to vůbec učit? Do jaké míry jsou to vědomá rozhodnutí metody učení? Jak se v zadáních odráží společenská, sociální nebo ekologická odpovědnost?

Diskuze o učení se zúčastní zástupci tří škol - Jan Kristek, nový děkan brněnské Fakulty architektury VUT, Barbora Ponešová rovněž z VUT Brno, Michal Kuzemenský z FA ČVUT a Jan Šépka, současný vedoucí ateliéru A1 na UMPRUM. Moderovat bude bývalá studentka A1, Viktória Mravčáková.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Výstava A1.zip

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014 zachycuje výstava A1.zip. Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru.

Více o výstavě: https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/a1-zip-7961

Výstavu můžete navštívit do 2. 3. 2019 v Galerii UM. Vstup zdarma.