Understanding. Art & Research
Vytvořeno: 16. 3. 2022 od Galerie UM

Understanding. Art & Research

15. 3. – 9. 4. 2022
vernisáž: 14. 3. 2022

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Cílem je změna našeho chápání, tak by se dala vyjádřit hlavní myšlenka výstavy Understanding. Art & Research (Chápání umění a výzkumu), kterou se v Galerii UM představí vídeňská Univerzita užitého umění (Universität für angewandte Kunst Wien). Netradiční expozice nabídne současný pohled na umělecké a umělecko-výzkumné projekty.

"Angažované a kritické umění či umělecký výzkum považujeme za klíčové pro aplikaci důkladných a odvážných způsobů, které vedou k nalezení nevyšlapaných cest: Angewandte perspektiv transformace,“ přibližuje přínos jeden z kurátorů Alexander Damianisch.

Expozici tvoří jedenáct uměleckých výzkumných projektů, které odkazují na vznik životního prostředí, překračují vžité limity jeho vnímání nebo prostě jen vzbuzují zvědavost. V oblasti zájmu je věda, umění, design i architektura. Pro téma výstavy je důležitý kontext změny, nestačí tedy pouze pochopit objekt, ale je třeba pochopit také situaci a proces změny.

Jednou z prací, která demonstruje proces změny, je instalace tx-mirror Martina Reinharta a Virgila Widricha. Jejich zrcadlo pracuje se změněným načasováním promítání živě snímaného obrazu, tedy s prohozením časové a prostorové osy, což poskytuje vhled do nové reality. Instalace je také poctou polskému umělci Zbigniewu Rybczynskému.

Druhý projekt Energy Flows, který vznikl ve spolupráci UMPRUM a katedry Structural Design and Timber Engineering TU Vídeň, se zabývá přímo změnami: „měří“ je a „přepisuje“ do dat. Instalace představuje jakýsi mikrokosmos, v němž jsou zaznamenávány změny klimatu, jako například teplota a vlhkost. Tato data jsou pak vizualizována a promítána na stěny, aby znázornila tok energie daného místa. Jeho změny jsou pak demonstrovány na voskových modelech korálových útesů.

Dále budou představeny dvě prezentace uměleckého výzkumného dua Anderwald + Grond, které se zabývají závratěmi. Ve svém projektu "umělecký výzkum zkoumá roli závratě v umění a umělecké praxi, ve filozofii a v kulturních a přírodních vědách. Zkoumáním niterné zkušenosti závratě i její reflexe se mezioborový umělecký výzkum zabývá závratí v jejím fyzickém, mentálním a metaforickém smyslu

Naše vnímání světa není pevně dané, ale je otevřené novým způsobům chápání. Práce, které představí Galerie UM, o tom přesně vypovídají.

Výstava byla doposud k vidění na Novém Zélandu, v Singapuru, Vídni, Los Angeles, Tokiu a Šanghaji 

  

Kurátoři: Gerald Bast, Alexander Damianisch, Barbara Putz-Plecko

Vystavené projekty:
Co-corporeality – Barbara Imhof, Daniela Mitterberger, Tiziano Derme.
Contingent Agencies – Nikolaus Gansterer.
Curiouser and curiouser, cried Alice – Anab Jain, Time’s Up

The Museum of Lost Technologies - Ebru Kurbak
DEMEDARTS Dementia. Empathy. Education. Arts. - Ruth Mateus-Berr
Navigating Dizziness Together -
Ruth Anderwald, Leonhard Grond
Neuromatic Game Art - Margarete Jahrman
Radical Matter - Martin Reinhart, Virgil Widrich
Reflecting Oil – Ernst Logar.
The Anthropocene Surge – Michael Wagreich, Katrin Hornek
Vibrant Fields - Zeynep Aksöz, Mark Balzar, Bernhard Sommer

Řízení projektu: Marianna Mondelos
Produkce: Šárka Váňová

Architektonické zpracování výstavy: Wolfgang Fiel, Institute for cultural policy
Výstavní a grafický design: HammerAlbrecht (Tom Albrecht, Daniel Hammer, Alexandra Varsek).

Audio-vizuální dokumentace projektu: Ethan Vincent.