OPEN CALL GALERIE UM - uzávěrka 30. září!
Vytvořeno: 22. 9. 2015 od Galerie UM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na výstavní projekty realizované v Galerie UM v roce 2016. Volné termíny: první polovina roku 2016

Informace k výstavním projektům realizovaných v Galerii UM

Galerie UM (dříve Galerie VŠUP) byla zřízena roku 2000 a od roku 2001 zde probíhá pravidelný výstavní provoz. Každoročně zde můžete shlédnout kolem deseti výstav. UMPRUM v Praze se snaží o vyvážený poměr mezi retrospektivními výstavami a výstavami současného umění a zároveň odráží mezioborové zaměření školy. Galerie UM se zaměřuje na mladé výtvarníky a kurátory, kteří představují tvůrčí potenciál pro následující desetiletí.

Kvalitu programu zaručuje výstavní komise složená ze zástupců školy, kteří vybírají z projektů přihlášených do veřejně vyhlášené soutěže.

V Galerii UM je pravidelně pořádána dvakrát do roka výstava klauzurních prací Artsemestr a jednou ročně výstava diplomových a bakalářských prací.

Kritéria pro výběr výstavního projektu:
- řádně vyplněná přihláška, která kromě údajů o přihlašovateli a projektu musí obsahovat:
- Podrobný popis projektu
- Způsob architektonického řízení / instalace výstavy
- Popis možného doprovodného programu, např. komentované prohlídky, diskuse, workshopy apod.
- Stručný profesní životopis přihlašovatele, portfolio umělce a kurátora výstavy
- Předběžný rozpočet projektu a předpokládané zdroje financování

VŠUP zajišťuje a financuje:
- veškeré energie
- kustodní službu po dobu otevření výstavy (Po – So, 10 – 18 h)
- standardní nasvícení systémem Etna iGuzzini
- grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, bannery)
- PR výstavy (tisková zpráva a její distribuce médiím, anonce na webu a fcb VŠUP, distribuce pozvánek mailem a poštou)
- vernisáž výstavy (pohoštění, obsluha, ozvučení)
- fotodokumentaci výstavy
- částečně náklady spojené s instalací a deinstalací dle aktuálních možností rozpočtu na daný rok

Studenti, pedagogové a absolventi VŠUP jsou zproštěni poplatku za pronájem výstavního prostoru.
Externím vystavovatelům je účtován poplatek za pronájem výstavního prostoru 20.000,- Kč/40.000,- Kč dle délky výstavy 3/6 týdnů.

Ohledně telefonické či osobní konzultace ohledně vyplnění přihlášky, prosím kontaktujte oddělení výstavní činnosti VŠUP:
Šárka Váňová – tel:. 251 098 139, email: vanova@vsup.cz

 

Přihláška výstavního projektu do Galerie UM na rok 2016