Výsledky 2. kola open callu Galerie UM na rok 2019
Vytvořeno: 29. 11. 2018 od Galerie UM

Výstavní komise UMPRUM na svém zasedání, které proběhlo 20. listopadu 2018 prostudovala všechny výstavní projekty, přihlášené do 2. kola open callu a po pečlivém zvážení vybrala tři projekty, kterými se doplní výstavní plán Galerie UM na rok 2019. Všem přihlášeným tímto děkujeme za účast v open callu!

Vybrané projekty z 2. kola open callu:

Back to the roots / 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu (Maxim Velčovský)

Defying Dillentatism (Olga Krykun)

Měkký až to bolí (Tania Nikulina, Lenka Glisníková)

 

Vybrané projekty z 1. kola open callu

Výstava Ateliéru architektury 1, 2000 - 2013

Směs/i - Mixtures/s (Vendulka Prchalová)

Bez vědomí (Viktor Dedek)

UMPRUMSHOP 2019