Výstavní program Galerie UM v roce 2019
Vytvořeno: 1. 1. 2019 od Galerie UM

Výstavní program Galerie UM v roce 2019

A1.zip
18. 1.–2. 3. 2019
Vernisáž: 17. 1. 2019
Kurátoři: tým Ateliéru architektury I
Výstava zhodnocuje doposud nezpracované období Ateliéru architektury I, ve kterém působil jako vedoucí rektor UMPRUM prof. ak. arch. Jindřich Smetana a jeho asistenti.

Variations on relations
13. 3.–20. 4. 2019
Vernisáž: 12. 3. 2019
Vystavující: Lenka Glisníková, Tania Nikulina
Kurátor: Tereza Rudolf
Tématem projektu je domov a v něm vždy přítomné bezdomoví. Vytváří místo, které se stává prostorem úniku z veřejné reprezentace, skryté prostředí uprostřed veřejného objektu, místo pro lelkování v budově zasvěcené performanci lidských schopností a dovedností. Prostorová instalace bude oscilovat na pomezí zhmotněné představy útulného domova a showroomu. Vznikne tak hybridní prostředí, které se stane kulisou k aktivnímu dialogu diváka s prostorem. Divák se sám stává jednajícím aktérem a naplňuje umělkyněmi předpřipravené scénáře – ocitá se v pozici zákazníka, ale zároveň návštěvníka bytu.

Don´t panic
26. 4.–1. 6. 2019
Vernisáž: 25. 4. 2019
Vystavující: Olga Krykun
Kurátor: František Fekete
Tento multimediální projekt, který zahrnuje nový autorský film a instalaci, vzniká ve spolupráci kurátora Feketeho se studenty užitého designu a módy UMPRUM. Olga Krykun řeší problematiku konspiračních teorií a fake news a jejich vlivů na globální kulturu. Toto téma metaforicky propojuje s mystikou ve formě čarodějnického sabatu. Bizarní surrealistický filmový jazyk je inspirovaný kromě jiného i sociálními sítěmi a youtuberstvím.

ARTSEMESTR 2019 / léto
6.– 9. 6. 2019
Vernisáž: 5. 6. 2019
Doprovodný program k výstavě klauzurních prací studentů UMPRUM.

Výpal/ 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu
15. 6.–27. 7. 2019
Vernisáž: 14. 6. 2019
Kurátor: Martin Vaněk
Výstava je skupinovým projektem studentů a pedagogů Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM. Jejím cílem je prostřednictvím nově vzniklých uměleckých děl zpracovat dějiny ateliéru a poukázat metodami parafráze a apropriace na nejdůležitější tvůrčí postupy. Jednotlivá díla studentů vznikají a budou dále vytvářena pod pedagogickým a kurátorským vedením v průběhu tohoto a příštího semestru, přičemž v některých případech půjde též o diplomní magisterské či bakalářské práce. Součástí výstavy bude i malá „síň slávy“.

How to Make Your Dreams Come True: Using Blender 2.8
6. 9.–5. 10. 2019
Vernisáž: 5. 9. 2019
Vystavující: Viktor Dedek
Kurátor: Jen Kratochvil
Projekt studenta Ateliéru sochařství UMPRUM Viktora Dedka se performativní formou zabývá tématem algoritmů a jejich možného chápání coby nových prostorů s příběhy. Centrálním objektem výstavy je autorem napsaná nedivadelní hra, fyzicky přítomná v podobě tištěné publikace a funkčně přítomná v provedení herců.

Směsi
11. 10.–9. 11. 2019
Vernisáž: 10. 10. 2019
Vystavující: Vendulka Prchalová
Kurátor: Michal Vaníček
Výstava Směsi odprezentuje výsledky výtvarné části dizertačního projektu absolventky Ateliéru skla UMPRUM Vendulky Prchalové, zaměřeného na technologickou inovaci materiálů a postupů výroby forem pro skleněnou tavenou plastiku. Budou zde prezentovány skleněné tavené plastiky využívající příbuzný vizuální jazyk, založený na jejich provázanosti s prací ve 3D programech.

Kdo, když ne kdy
15. 11.–14. 12. 2019
Vernisáž: 14. 11. 2019
Kurátoři: Klára Peloušková, Vojtěch Märc
Výstavní projekt přibližuje průběh studentských stávek na vysokých uměleckých školách v listopadu a prosinci 1989. Zaměřuje se na dění na jednotlivých školách (zejména UMPRUM a FAMU) a soustředí se na „administrativní“ rozměr studentských stávek, na jejich technologické a materiální podmínky a uplatnění určitých médií v souvislosti se zaměřením té které školy. Výstava ve zpětném pohledu zhodnocuje podíl studentů na produkci a distribuci informací v nepřehledné situaci. Vystavené dokumenty textové, obrazové a audiovizuální povahy a popřípadě i několik dobových uměleckých děl poslouží jako kulisy pro doprovodný program.

UMPRUMSHOP
19.–22. 12. 2019
Vernisáž: 18. 12. 2019
Tradiční předvánoční prodejní výstava produktů studentů a absolventů UMPRUM.

 

 

V srpnu je Galerie UM z technických důvodů uzavřena.

Změna programu vyhrazena.