Katedra grafiky

 

Výprodej kultovních časopisů – KOMFORTMAG a další

Událost: 14. 5. 2022
Otevřený dopis 

Budoucnost Bienále Brno — ODPOVĚĎ

Protestujeme proti zrušení Bienále Brno (tento text je reakcí na rozhodnutí Moravské galerie v Brně upustit od pravidelných přehlídek grafického designu).

Úpadek elánu Moravské galerie ve věci Bienále Brno je zřetelný už několik let. Důvod není zcela zřejmý, rozhodně jím však není pandemie COVID-19 ani (sic!) válka na Ukrajině, jak se píše v úvodu galerijního prohlášení. „Nápad“ nahradit bienální výstavy grafického designu, soutěžní přehlídkou prací, ale především sympozium a příležitost k setkávání studentů i profesionálů „on-line platformou“ není ani originální, ani chytrý. Představa, že online platforma je šetrnější k životnímu prostředí, také nepatří k nejreálnějším a v neposlední řadě ani pro grafický design nejrelevantnějším. Kontext celého záměru nakonec velmi přesně ilustruje fakt, že se tato digitální resuscitace BB má stát součástí žádosti projektu Brno — hlavní město evropské kultury 2028, který je ve fázi kandidatury.

Bienále Brno, založené v roce 1963, je mimořádnou akcí nejen v místním, ale také v mezinárodním kontextu. Za téměř 60 let své existence bylo vždy místem pro důležitý oborový diskurz, místem, kde se pravidelně potkávali profesionálové se studenty a teoretiky z celého světa, a také místem pro inspiraci a pochopení oboru grafický design nejširší veřejností. Díky provázanosti se sbírkovým fondem Moravské galerie zakládá unikátní příležitost pro reflexi i formování oborové praxe. Zohlednění digitálních formátů je do budoucna nezbytné, ale tendenci zanedbat tradiční formy vnímáme jako nekonstruktivní a nezodpovědnou.

Odborné vysoké školy se shodují na aktuální potřebě svolání akademického & profesionálního fóra, jehož ústředním bodem by měla být otázka přehodnocení postoje Moravské galerie k organizaci aktuálního ročníku Bienále Brno a smysluplná diskuze ohledně jeho koncepce a organizace do budoucna při zapojení všech stran!
 
UMPRUM, Praha
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D., vedoucí Katedry grafiky
MgA. Filip Kraus
doc. MgA. Juraj Horváth, vedoucí Ateliéru ilustrace a grafiky
doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová
MgA. Petr Krejzek, vedoucí Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace
MgA. Richard Jaroš
prof. Mgr.A. Petr Babák, vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií
Mgr. Martin Ponec
MgA. Jan Drozda
MgA. Jakub Zich
MgA. Zuzana Bukovinská
MgA. Michaela Režová
MgA. David Štumpf
Ondřej Slavík
MgA. Štěpánka Stein
MgA. Jan Netušil
MgA. Jiří Hölzel
Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D.
Mgr. Filip Blažek
doc. MgA. Radek Sidun, prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci
ing. Alan Záruba M.A.

Fakulta umění OU, Ostrava
dr hab Justyna Szklarczyk-Lauer
MgA. Jiří Havlíček

Fakulta multimediálních komunikací UTB, Zlín
doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD. 
M.A. Ondřej Chorý, Ph.D.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň
doc. MgA. Kristina Fišerová
prof. ak. mal. Rostislav Vaněk

FaVU, Brno
doc. MgA. Filip Cenek, děkan fakulty
M.Sc. Denisa Kollárová 
MgA. Jozef Ondrík

FSI VUT, Brno
doc. Ing. arch. Jan Rajlich

Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan fakulty
MgA. Pavel Frič, vedoucí Katedry vizuální komunikace
MgA. Michaela Labudová
MgA. Adam Uchytil 
MgA. Marek Fanta
doc. ak. mal. Michal Slejška  
MgA. Barbora Müllerová
MgA. Adéla Bierbaumer
Doc. Martin Raudenský, Ph.D.

VŠVU, Bratislava
doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., vedúci ateliéru
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektor, vedúci ateliéru
doc. Pavel Choma, akad. mal., vedúci ateliéru
doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD., vedúci ateliéru
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., prorektor, vedúci ateliéru
doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD., vedúci ateliéru
Mgr. art. Michal Tornyai, ArtD.
Mgr. art. Ľubica Segečová, vedúca ateliéru
Mgr. art. Ondrej Gavalda
Mgr. art. Peter Nosáľ, vedúci ateliéru
Vytvořeno: 3. 5. 2022
Přednáška 

Thomas Huot-Marchand: TYPE DESIGN RESEARCH AT ANRT

Událost: 5. 5. 2022
Gratulujeme 

Projekt Myslitelé získal Hlavní cenu Designbloku

Vytvořeno: 11. 10. 2021
Výstava v Německu 

F2 Prag v Mnichově

Událost: 29. 7. 2021 - 3. 9. 2021
 

Studenti UMPRUM se zapojili do projektu DOMASED

Vytvořeno: 3. 5. 2020
Spolupráce 

Studenti Ateliéru fotografie II autory Designblok book 2018

Vytvořeno: 12. 3. 2019
Výstava 

CZECH INNOVATION EXPO - výstava, kde nic není

Vytvořeno: 6. 3. 2019

Katedra grafiky UMPRUM nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti filmové a televizní grafiky a nových médií.
Nenahraditelnou součástí výuky je práce v grafických dílnách (litografická, knihtisk, sítotisk, ofset, hlubotisk a dílna knihvazačská). Důležitou roli mají také doprovodné a teoretické disciplíny a působení celé řady externích specialistů.


Číst více...

kontakt
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
č.m.: 402
tel.: +420 251 098 111
film@umprum.cz

 

vedoucí Katedry grafiky I
doc. Mgr.A. Michaela Kukovičová

vedoucí Katedry grafiky II
MgA. Zuzana Bukovinská

 

metodička Katedry grafiky
MgA. Michaela Režová
michaela.rezova@umprum.cz

 

asistentka katedry grafiky
Mgr.A. Alžběta Zemanová

 

vědecký pracovník katedry
MgA. Petra Dočekalová