Katedra grafiky

Výstava 

Litografická dílna UMPRUM

Událost: 7. 11. 2017 - 2. 12. 2017
Ocenění významného pedagoga 

Cena Ministerstva kultury Janu Solperovi

Vytvořeno: 24. 10. 2017
Gratulujeme! 

Diplomová práce Petry Dočekalové sklízí mezinárodní úspěchy

Vytvořeno: 14. 2. 2017
Prezentace ateliéru na konferenci TYPECON 

TYPO9010 A BESTSELLERS NA KONFERENCI TYPECON

Vytvořeno: 10. 10. 2016
Workshop 

Workshop Ateliéru filmové a televizní grafiky pro studenty UMPRUM

Událost: 31. 3. 2016 - 3. 4. 2016
Nová kniha 

Typo 9010

Vytvořeno: 30. 11. 2015

Katedra grafiky UMPRUM nabízí svým posluchačům otevřený systém výuky. Díky kvalitnímu pedagogickému obsazení i adekvátnímu školnímu zázemí se jednotlivé ateliéry katedry stávají jedinečnou laboratoří, místem pro setkání a rozvíjení tvůrčích schopností budoucích grafických designérů, typografů, ilustrátorů, fotografů i tvůrců v oblasti filmové a televizní grafiky a nových médií.
Nenahraditelnou součástí výuky je práce v grafických dílnách (litografická, knihtisk, sítotisk, ofset, hlubotisk a dílna knihvazačská). Důležitou roli mají také doprovodné a teoretické disciplíny a působení celé řady externích specialistů.


Číst více...

kontakt
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
č.m.: 402
tel.: +420 251 098 111
film@vsup.cz

 

vedoucí katedry grafiky
MgA. Radek Sidun

 

vědecký pracovník katedry
MgA. Petra Dočekalová