26. Bienále Brno
Vytvořeno: 25. 11. 2013 od Katedra grafiky

 

Mezinárodní bienále grafického designu Brno, organizované Moravskou galerií v Brně, se již více než padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

 

Tématem nadcházejíciho 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů bude zamýšlet nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol.

 

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studenské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů stranou. Doprovodný program se pokusí zmapovat téma vzdělávání v nejrůznějších úrovních; ať už v rozmanitosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, v šíři studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá.

 

Koncepci 26. ročníku mezinarodní bienále grafického designu představí jeho spoluautoři Tomáš Celizna a Radim Peško.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 3. prosince ve 14:30 hodin, místnost 115

 


Bienále Brno / Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
www.bienalebrno.org / www.moravska-galerie.cz