ARTSEMESTR zima 2016
Vytvořeno: 9. 2. 2016 od Ateliér filmové a televizní grafiky

V letošním semestru dostali studenti Ateliéru filmové a televizní grafiky UMPRUM zpracovat vlastní televizní noviny. A jak se s tím vypořádali?

Přinášíme několik ukázek:

Reportáž Klíšťata - Rozálie Kirschová
Exot - příspěvek Jana Šimsy a Anny Tomanové
Počasí - Julie Lupačová