Artsemestrové filmové pásmo Ateliéru filmové a televizní grafiky
Vytvořeno: 30. 1. 2019 od Ateliér filmové a televizní grafiky

Ateliér filmové a televizní grafiky UMPRUM v semestru 2018/2019 zpracovával audio záznam v rámci akce Paměť národa. Na na vybraný audio záznam studenti vytvořili krátký film a mimo to připravovali ilustrace a komix, které jsou součástí ateliérového sborníku.