Diplomky a bakalářky - projekce v kině Ponrepo vol. 2
Vytvořeno: 7. 6. 2018 od Filmová a televizní grafika

VÝSTAVA - PROMÍTÁNÍ - BAKALÁŘKY - DIPLOMKY

Rok se s rokem sešel a my Vás opět srdečně zveme na velkolepé premiérové promítání letošních bakalářských a diplomových prací, které proběhne v kině Ponrepo.
Své filmy zde letos představí naši diplomanti Karel Osoha, Filip Hepnar, Rozálie Kirschová a Terezie Unzeitigová. Z bakalářů je to Marie Urbánková a Mikuláš Suchý. Anastasia Serdyuk a Anna Šimsová Tomanová představí své práce v tištěné formě pouze na výstavě v budově UMPRUM. Celá projekce bude doplněna i o promítání výběru nejlepších prací všech absolventů. V druhém proječním bloku se pak představí nejlepší snímky, které v ateliéru za poslední roky vznikly.

Projekce je zároveň zahájením výstavy absolventských prací v budově UMPRUM, kde Filmovou a TV grafiku najdete v ateliéru 402. Její vernisáž se koná 15.6. od 19.00 a potrvá až do 22.6. Doporučujeme výstavu navštívit a nahlédnou tak do pozadí vzniku a témat jednotlivých filmů. Navíc se můžete těšit i na komiks Anny Tomanové, VR realitu Rozálie Kirschové a grafiky Anastasie Serdyuk.

Kapacita je omezena, doporučujeme si zakoupit lístek předem. Cena je symbolických 50,-.