Léto do Institutu!
Vytvořeno: 10. 7. 2018 od Ateliér filmové a televizní grafiky

Absolventky a studentky Ateliéru filmové a televizní grafiky UMPRUM připravily letní výstavu do Skautského institutu. Dvě části výstavy, z nichž jednu najdete venku a druhou uvnitř, budou obohacené o dvě letní projekce a předfilmy k výročí 100 let republiky.

Vnímáme Skautský institut jako oázu uprostřed Prahy. Místo klidu, kde plyne čas tak nějak pomaleji. Tuto atmosféru chceme podpořit instalací ilustrací - pohledů, které tak často posíláme v době prázdnin zpět do rozpáleného tepajícího města z výletů do lesů, luk a polí, z táboření v přírodě, koupání v řekách i mořích, z hradů či zámků nebo od prarodičů z chalupy. Tyto nadměrné látkové pohledy budeme celé léto zavěšovat do prostoru vnitrobloku jako prádlo a během léta šňůry postupně zcela zaplníme. Různí autoři, různé techniky, pozdravy z různých míst. Výstavu zahájíme pár kousky na vernisáži a kompletně ji oslavíme na její dernisáži.

Delta obrazem a písmem - Terezie Unzeitigová
Rákos, vrby, remorkéry, jeřáby, hromady ryb a jiné obrazy z filmu No Man’s Delta s literárním doprovodem pečlivě namíchaným ze skautské literatury a autorčiných umáčených cestovních deníků. To vše mírně povlává na chodbě Skautského institutu na Staromáku. 10.července se odehraje též povlávající projekce filmu.

---

Projekce
Pro Skautský institut jsme připravily dva bloky toho nejlepšího co v Ateliéru za poslední roky vzniklo.
První projekce proběhne 10.7. ku příležitosti vernisáže, druhá pak v rámci dernisáže 14.8.

projekce 10.7.
Zahajující projekce k výstavě, která nabídne nejen čerstvý absolventský film No Man’s Delta Terezie Unzeitigové, ale i další snímky. Animované dokumenty Štvanice (Michaela Režová), Hypnagogia (Magdalena Kvasničková) i jiné autorské filmy jako Mukumů (Pavla Baštanová), Otesánek (Linda Retterová), Otřes (Josef Žárský), Von (Vojtěch Kočí) či Bazén (Marie Urbánková).
Pásmo má 1 hodinu.

projekce 14.8.
Obsah projekce bude upřesněn.


Předfilmy 100 let očima studentů Ateliéru filmové a TV grafiky
Studenti zpracovávali téma výročí 100 let každý po svém, ale vždy v časovém horizontu jedné minuty. Někdo čerpá z osudu konkrétních osobností, třeba i rodinných příslušníků. Někdo zase pojednává období jako časový koloběh a jiní porovnávají dobu a společnost v ohledu tehdy a dnes. Krátké filmy vznikly v zimním semestru akademického roku 2017/2018.

Vernisáž 10.7. od 20.00, projekce po setmění (21.30?)
Dernisáž 14.8. od 19.00, projekce po setmění (21.00?)