Semestrální práce na téma Strach
Vytvořeno: 10. 2. 2017 od Ateliér filmové a televizní grafiky

V zimním semestru se celý Ateliér filmové a televizní grafiky zabýval loutkovým filmem.  Úkolem bylo připravit si krátký scénář na téma "STRACH", připravit si loutku, vyrobit dekoraci a natočit krátký loutkový film. Zadání bylo cca 30-40 vteřin, ale studenti se pustili i do delších projektů. Vzhledem k náročnosti zadání a vysokému počtu studentů v ateliéru někteří natáčeli film ploškový nebo kreslený (jedná se hlavně o stážisty z ciziny).

Současně celý ateliér pracoval na sborníku grafik, taktéž na téma "STRACH". Cílem bylo vyzkoušet si různé grafické techniky a aby vznikl, u nás už téměř tradičně, sborník těchto prací.

Klauzurní práce navazovala na semestrální úkol. Zadáním byly titulky pro loutkový film, který vznikal během zimního semestru a jeho finalizace.

Vystaveny byly scény a loutky k natočeným filmům, nebo ukázky z filmů ploškových nebo kreslených a sborník grafických prací. Současně byly promítány již hotové filmy na téma "STRACH", a jako samostatná práce též pásmo animací, které vznikly pro projekt POKOJE  v Cihelné ulici v říjnu 2016.