Ateliér grafického designu a nových médií

Přednáška 

NEWSLETTER DESIGNU

Událost: 12. 5. 2022
On-line 

Artsemestr zima 2021 v Ateliéru grafického designu a nových médií

Vytvořeno: 3. 2. 2021
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru grafického designu a nových médií

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru grafického designu a nových médií

Událost: 22. 10. 2020
Artsemestr jinak - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20 

Individuální téma reagující na stav kolem pandemie koronaviru

Vytvořeno: 14. 9. 2020
Gratulujeme 

Úspěchy v soutěži Czech Grand Design 19

Vytvořeno: 3. 5. 2020
 

PhaseBook 2019

Událost: 30. 11. 2019 - 1. 12. 2019
UMPRUM na Designbloku 2019 

Finalisté z UMPRUM na Diploma Selection

Událost: 17. 10. 2019 - 21. 10. 2019

Ateliér Grafický design a nová média zahájil svou činnost v roce 2005 a od samého začátku má být výzkumnou laboratoří vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!! 

Cílem studia je příprava flexibilních designérů, specialistů, kteří se komplexně orientují v podmínkách dnešních „nových" technologií a jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu.

http://facebook.com/atelier304
https://www.instagram.com/atelier_304/
http://youtube.com/atelier304
http://304.cz

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 202
tel. +420 251 098 111
petr.babak@umprum.cz

vedoucí ateliéru
prof. MgA. Petr Babák

asistent ateliéru
Mgr. Martin Ponec

spolupracovníci ateliéru
BcA. Lukáš Kijonka
David Březina
 

konzultační hodiny pro uchazeče
po domluvě emailem