Daniel Vojtíšek - vítěz návrhu vizuálu soutěže Grafika roku 2016
Vytvořeno: 10. 11. 2015 od Ateliér grafického designu a nových médií

Daniel Vojtíšek, student Ateliéru grafického designu a nových médií, známého jako Ostrov pokladů pod vedením doc. Mgr.A. Petra Babáka vyhrál soutěž Nadace Hollar na logo Grafiky roku a vizuál jejího 22. ročníku.

„Návrh Daniela Vojtíška, studenta z Ateliéru grafického designu a nových médií Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, je založený na široké škále typografických zpracování počátečních písmen názvu soutěže GR. Autor se chystá variabilitu svých GR prezentovat v sérii autorských plakátů a pozvánek, na přídružných tiskovinách i na webu Grafiky roku, která bude jednou ze stránek Hollar.cz“, vyjádřila se k výsledku iniciátorka soutěže návrhu loga a propagačních materiálů letošního ročníku soutěže Grafika roku L. Kahuda Klokočková.

 

Gratulujeme