Greetings from Prague
Vytvořeno: 14. 5. 2018 od Ateliér grafického designu a nových médií

Greetings from Prague

 

3. 5. - 3. 7. 2018

 

Ve švýcarské galerii Print Program bude představen výběr současného grafického a knižního designu a typografie. Mezi autory, zastoupenými na výstavě Greetings from Prague, jsou ve velké převaze studentky a studenti, absolventi, doktorand i vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM profesor Petr Babák.

 

Seznam vystavujících: 20yydesigners (absolventi Ateliéru grafický design a nová média), adela&pauline, Ondřej Báchor (absolvent Ateliéru grafický design a nová média), Zuzana Burgrová (absolventka Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace), Anežka Ciglerová (absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie), Displaay (absolvent Ateliéru grafický design a nová média), Martin Groch, Heavyweight (absolventi Ateliéru tvorby písma a typografie), Tereza Hejmova (absolventka Ateliéru grafického designu a nových médií), Laboratoř (Petr Babák - vedoucí Ateliéru grafického designu a nových médií), Richard Wilde - absolvent Ateliéru grafický design a nová média), Kristýna Kulíková (studentka Ateliéru grafický design 1, FaVU), Cindy Kutiková (Ateliér grafického designu a vizuální komunikace), Anežka Minaříková (Ateliér grafického designu a nových médií), Marek Nedelka (Ateliér grafického designu a nových médií), Jan Novák (absolvent Ateliéru tvorby písma a typografie), Parallel Practice (absolventi  a doktorand Ateliéru grafický design a nová média), Nikola Wilde (absolventka Ateliéru grafický design a nová média).

Foto: Xavier Erni