Marek Nedelka a Ondřej Báchor - 2. místo v International Poster Competition
Vytvořeno: 7. 11. 2016 od Ateliér grafického designu a nových médií

Studenti Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM (vedeného Petrem Babákem) Marek Nedelka a Ondřej Báchor vyhráli druhé místo v soutěži International Poster Competition. Porotu zaujala jejich série plakátů pro výstavu Zdeňka Fránka s názvem Míra & Měřítko.

International Poster Competition je pořádána v rámci Graphic Design Festival Scotland. Je zaměřena na současný grafický design plakátů celého světa. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 3443 prací ze 72 zemí. 200 nejlepších plakátů vybraných porotou je možné vidět na výstavě, která se koná v Scotland´s National Centre for Design and Architecture v Glasgow. Díky letošnímu ročníku se festival stal jednou z největších soukromých sbírek plakátů v Británii.

Ondřej Báchor s Markem Nedelkou zpracovali vizuální styl výstavy Míra & Měřítko v Galerii Jaroslava Fragnera. Záměrem výstavy bylo prezentovat tři projekty, které vzbudily v poslední době nebývalý mediální zájem - rozhledna Skywalk na Dolní Moravě, studie bytového domu Face House v Praze a energeticky soběstačný objekt Liko-Noe. Samotný název odkazuje k dvěma parametrům, které jsou pro práci Zdeňka Fránka velkým tématem. To se stalo také inspirací vizuálu výstavy, kterou mladí autoři propojili rastrem a v jeho různých měřítcích prezentovali vybrané projekty.

"Použití rastru, písma a fotografie se vzájemně doplňují. Vypadá to, jako kdyby části rastru byly promazány, což přidává zamlžený analogový výraz, který plakáty ještě více oživuje. Fungují skvěle jako série.", takto jejich práci hodnotil porotce Florian Lamm z grafického studia Lamm & Kirch. Další z porotců, Etienne Hervy, popsal Measure & Scale jako „zároveň přesný a citlivý, originální a současný.“

 

“Za toto ocenění jsme nesmírně rádi. Je motivací pro naši další práci, protože jsme uspěli v konkurenci jmen světové scény (Braulio Amado, DeValence, Ines Cox, Johannes Breyer a dalších).

Zamýšleli jsme se nad tím, proč uspěly zrovna naše plakáty. Samozřejmě jde zaprvé o vkus poroty, který patrně konvenuje s vkusem naším. Zadruhé si myslíme, že uspěly díky tomu, že jsme se snažili vizuálně čistě a jasně rozvinout sdělení obsahu. To považujeme za jednu z hlavních podmínek kvalitního grafického designu. Zatřetí plakáty uspěly díky tomu, že byly prezentovány jako celek. Velké díky tedy patří hlavně architektu Zdeňku Fránkovi, který nám umožnil zrealizovat celý vizuál (přes vyšší náklady) jako jeden komplexní výstup.” Hodnotí svůj úspěch studenti Ateliéru grafického designu a nových médií Marek Nedelka & Ondřej Báchor. 

(www.nedelkabachor.com)

 

 

Tisková zpráva ke stažení

Fotografie z výstavy: BoysPlayNice