Projekt Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM

„Kniha 21“

Proměna knihy v informačním věku. Na základě výběru knihy z knihovny UMPRUM studenti vydefinovali autorský způsob řešení, které následně rozpracovali do formy fungujícího prototypu. Výstupem úkolu jsou digitální interpretace zvoleného knižního artefaktu, které pomáhají ozřejmit, jak digitální technologie proměňují ustálený (analogový) způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby koncipování, vytváření, distribuce či čtení knih.

Kreativní a technické vedení úkolu: Zdeněk Kvasnica, Adam Uchytil
Odborná spolupráce: Pavla Pauknerová, Lada Hubatová-Vacková

---

Výstupy semestrálního úkolu jsou první etapou projektu, na kterém pracuje Lada Hubatová-Vacková s Pavlou Pauknerovou. Rozšířená výstava na toto téma i s publikací se uskuteční v únoru-březnu 2018 v Galerii UM pod názvem Knihovna.

Výstavní projekt s pracovním názvem KNIHOVNA by měl představit analytický a zároveň spekulativní pohled na to, jaké knihy byly, jaké jsou a jaké v budoucnu být mohou. Projekt se v jedné poloze opírá o cenný historický fond knihovny VŠUP v Praze (zal. r. 1885), v druhém plánu vychází ze spolupráce se studenty ateliéru GDVK, kteří v průběhu LS 2016-17 a ZS 2017-18 vytvářejí digitální interpretace původních knižních předloh.  

Jak může vypadat digitalizovaná kniha?

Video-prezentace studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.