MgA. Kristýna Fišerová

MgA. Kristýna Fišerová

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Grafický design a vizuální komunikace (8206T018), absolvované 2006