Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM v Galerii Smečky
Vytvořeno: 6. 2. 2017 od Ateliér ilustrace a grafiky

Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM
8. 2. – 25. 3. 2017

 

Výstava představuje práci třinácti studentů a čerstvých absolventů Ateliéru ilustrace a grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
Spojuje je až nečekaně podobné vnímání světa, ztvárněné rozmanitým způsobem, a to samozřejmě i co do použitých technik. Nejde o reprezentativní průřez činností ateliéru, to by vzhledem k počtu studentů a rozsahu jejich díla nebylo možné. Výstava naznačuje a hledá cosi jako jeho vnitřní smýšlení.

Pokud chceme charakterizovat Ateliér ilustrace a grafiky vedený od roku 2003 Jurajem Horváthem, dostáváme se mezi dva zdánlivé protiklady. Na straně jedné se jedná o ateliér poměrně úzce zaměřený, na straně druhé nesmírně svobodný. Výstava v Galerii Smečky ukazuje něco nového, co si mnozí z nás dosud neuvědomili. Vedle toho, že absolventi Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM zásadně a kreativně ovlivňují stav a obraz současné ilustrace, zasahují a prosazují se i v oborech, ve kterých je mnohem více kapitálu. Ať již je to papírenské zboží, vystřihovánky, hračky, grafika novin, zakládají nezávislá nakladatelství, hledají další cesty. Jejich výsledky jsou vnímány velmi pozitivně, a to i vedle současného galerijního umění, jež často trpí odtržeností od reality. Ilustrace se pro 21. století jeví jako obor, v němž se můžou realizovat jak skromní a pokorní autoři, tak i ambiciózní designéři pracující s ilustrací a divákem.

Pro Galerii Smečky může tato výstava být začátkem jedné z dalších výstavních linií, ve které bude dávat prostor začínajícím autorům. Tento dramaturgický záměr vychází z přesvědčení, že mladému umění je potřeba pomáhat a zároveň, že konfrontace již „platného“ s tím „utvářejícím
se“ umění samému i jeho recepci prospívá.
Jindřich Janíček

 

Vystavující: Magdalena Rutová, Lucie Lučanská, Jakub Plachý, Saki Matsumotová, Jan Trakala, Juliána Chomová, Nikola Logosová, Nikola Hoření, Veronika Bratrychová, Jindřich Janíček, Stanislav Setinský, Klára Zahrádková a Zuzana Bramborová.

 

Galerie Smečky
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
Otevřeno: úterý – sobota, 11–18 hodin
www.galeriesmecky.cz

Fotografie z vernisáže (foto: Josef Spurný)