BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti
Vytvořeno: 21. 10. 2020 od Ateliér ilustrace a grafiky

 

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti

 

16. 10. 2020 – 17. 2. 2021
Výstava je v současné době nepřístupná z důvodu nařízení vlády ČR, které uzavřelo galerie pro veřejnost.

Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13, Plzeň


 

Nakladatelství Baobab je neodmyslitelně spojeno s postavou Juraje Horvátha, vedoucího Ateliéru ilustrace a grafiky. Vydává v něm řadu titulů od nejmenších po dospělé, od českých i zahraničních autorů. Všechny knihy jsou jedinečné svou grafickou úpravou a ilustracemi, na kterých se podílí řada významných ilustrátorů. Mezi nimi i Juraj Horváth a studenti a absolventi Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM.

Výstava připravená ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab představuje myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství vznikají, poodhaluje inspirace, uvádí kmenové i zahraniční autory, odkrývá archivy, obrazové fragmenty, čili zve do nakladatelské kuchyně. Zároveň se ale dotýká obecnějšího tématu knižní kultury, způsobů, jak knihy (a zejména knihy pro děti) vznikají, věnuje pozornost jednotlivým fázím a aspektům přípravy i chybám, které v jejím průběhu mohou nastat.

 Praxe nakladatelství Baobab slouží jako příklad, na němž lze ilustrovat obecnější principy. Baobab nicméně není „pouhým“ nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací. Je spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.

 Téma výstavy je rozvíjeno prostřednictvím principu abecedy, který je organizaci dětského světa blízký. Pojmy přiřazené jednotlivým písmenům abecedy umožňují představit závažnější obsahové celky (C / cesta vzniku knihy, D / detaily a stavební prvky atd.), ale současně zahrnout i drobná oživení a zdánlivé marginálie (Ř / ředkvička, Ť / Ťuťka, Ž / žvýkačky).