Jindřich Janíček

Jindřich Janíček

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Absolvent
Ilustrace a grafika / Student
/ Student
Studium probíhající
ateliér Ilustrace a grafika, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), 1. ročník
ateliér VŠUP, studijní program Modul pedagogických disciplín - doktorské studium (PEDAD), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník