Sylvie Currin Kořánková

Sylvie Currin Kořánková

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Ilustrace a grafika, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Ilustrace a grafika (8206T020), absolvované 2009