VABANK
Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM

22. 6. –30. 6. 2018
vernisáž 21. 6. od 17 hodin

Východočeská galerie v Pardubicích
Zámek č.p. 3, 530 00 Pardubice

 

 

„Jelikož současné umění je převážně intelektuálské, a až příliš často se zbavuje výrazu výtvarného a schopnosti i ochoty promlouvat k nepoučenému divákovi, jsou naše možnosti v této nádherné opuštěné oblasti nesmírné. Kniha se stala v mnoha případech galerií a texty bývají obraznější než samotné galerijní umění. Kniha – to je svobodný prostor.“
Juraj Horváth, Pondělní manifest, 2016

Výstava Vabank představuje rozsáhlý soubor kreseb, grafik, tisků, knih i plakátů - prací studentů – vzniklých v několika posledních letech v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Současné podoby a možnosti ilustrace jsou rozmanité, stejně jako studenti, kteří prošli (a procházejí) ateliérem. Ten, s jeho vedením a specifickou atmosférou, jim vedle konkrétních úkolů a společné práce poskytuje zázemí, svobodný prostor, otevřenost pro dialog i vlastní vyjádření; tvůrčí „podhoubí“ vyrůstající ze setkávání, rozhovorů, sdílených zážitků i výletů do plenéru. Společenství, které vzniká, spojuje jednotlivé osobnosti a zároveň akcentuje jejich specifické vlastnosti a tvůrčí přístupy, osobitou poetiku i jedinečný pohled na svět. Obecně sdílenou hodnotou je snaha o celistvost prožívání a zaznamenávání, poctivý přístup k řemeslu, materiálům, ale i historickým předobrazům a předchůdcům. Inspirativní zdroje jsou neomezené, nacházejí se všude kolem, bez ohledu na to, co je „high“ a co „low“ - vedle mistrů outsideři a experimentátoři, vedle klasiky klišé i kýč, příroda i industriál, tradiční techniky práce setkávající se s digitálními technologiemi…
Juraj Horváth výstižně shrnuje: „Kreslíme tužkou, perem… vším, co dělá stopu. Tvrdě ryjeme rydlem, vrtačkou i motorovkou. Měkce stříkáme přes šablony. Tiskneme z výšky i hloubky. Průmyslově i punkově. Tiskneme přes síto i riso, ze štočků, plechů i kamenů. Škrábeme, stříháme, trháme. A to všechno také jakoby – ve photoshopu.“
Rozpětí vystavených prací zahrnuje vedle specifické podoby žánru - dětské ilustrace, která rozvíjí imaginaci a podílí se zásadním způsobem na formování základní estetické orientace dítěte v tomto světě, i ilustrace knih pro dospělé, autorské knihy a časopisy, komiksy, reklamu, filmové plakáty i trojrozměrné práce.
Jejich výběr by měl seznámit návštěvníky galerie s činností ateliéru, profilem výuky a prezentovat široké spektrum aktivit, s nimiž se studenti během pěti let ve škole setkají. Výstava není a nemůže být celkovým průřezem aktivitami ateliéru, daleko spíš by shromážděný materiál měl evokovat šíři možností, různorodost úkolů i přístupů a zároveň určité vnitřní propojení a způsob nahlížení na svět kolem nás.

Kurátorky výstavy: Vanda Skálová a Michaela Kukovičová.