Litografická dílna UMPRUM
Vytvořeno: 31. 10. 2017 od Katedra grafiky

Litografická dílna UMPRUM
Výstava prací studentů a absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

7. 11. – 2. 12. 2017

vernisáž: pondělí 6.11. od 19 hodin

Městská knihovna v Praze, pobočka Opatov - Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11

 

 

„Dílnou protéká prastarý čas, je to místo pokory. Dílna je domovem kamene - ten mi pomáhá zklidnit se a soustředit, myšlenky v jeho blízkosti dozrávají. Taky je to pro mě místo přátelství a velkého úsilí, které ale přináší radost“.

( Dorota Branna, absolventka ateliéru ilustrace a grafiky ).

 

Vystavené grafické listy, knihy a sborníky byly vytvořeny ve školní dílně technikou přímého tisku z kamene pod vedením Mgr. A. Jany Hubatkové. Jsou ukázkou neomezených výtvarných i technických možností litografie. Představují přehlídku rozmanitých přístupů a zaměření autorů od precizních knižních ilustrací až po mnohovrstevnaté gestické malby. Výstava nabízí výběr prací studentů a absolventů ateliérů ilustrace a grafiky, filmové a televizní grafiky, textilní tvorby, ateliéru skla a ateliéru intermediální konfrontace. Technika kamenotisku je náročná. Fyzicky namáhavá a technologicky obtížná, vyžaduje plné soustředění a citlivé vnímání během celého procesu tisku. V tištěných barevných vrstvách se ukládá vedle tvořivé fantazie i čas prožitý nad dotýkanou plochou zbroušeného litografického kamene.

 

Vystavující:

Jakub Bachorík, student Ateliéru ilustrace a grafiky
David Dolenský, student Ateliéru ilustrace a grafiky
Kristina Fingerlandová, studentka Ateliéru ilustrace a grafiky
Martina Chlebounová, studentka Ateliéru filmové a televizní grafiky
Vojtěch Kočí, student Ateliéru filmové a televizní grafiky
Nikola Logosová, studentka Ateliéru ilustrace a grafiky
Anna Mengerová, studentka Ateliéru ilustrace a grafiky
Karel Osoha, student Ateliéru filmové a televizní grafiky
Simona Poustková, absolventka Ateliéru textilní tvorby
Pavel Soukup, absolvent Ateliéru filmové a televizní grafiky
Mikuláš Suchý, student Ateliéru filmové a televizní grafiky
Ester Nemjóová, absolventka Ateliéru filmové a televizní grafiky
Miroslava Vokounová, studentka Ateliéru textilní tvorby
Adéla Kostkanová, studentka Ateliéru intermediální konfrontace
Klára Spišková, absolventka Ateliéru textilní tvorby
Helena Todd, absolventka Ateliéru skla
Saki Matsumoto, studentka Ateliéru ilustrace a ateliéru filmové a televizní grafiky
Pavla Baštanová, absolventka Ateliéru filmové a televizní grafiky
Filip Tatýrek, student Ateliéru filmové a televizní grafiky
Marie Urbánková, studentka Ateliéru filmové a televizní grafiky
Alžběta Wolfová, absolventka Ateliéru filmové a televizní grafiky
Dorota Branna, absolventka Ateliéru ilustrace a grafiky

 

Vystavující k litografii:

„Spontánní vyjádření do prázdného kamene, rychlost a volnost,mastnota!“
( Ester Nemjóová, absolventka ateliéru filmové a televizní grafiky )

 

„Výrazové schopnosti litografie jsou velice bohaté. Umožňuje mi pracovat intuitivně a zároveň mě učí trpělivosti.“
( Miroslava Vokounová, studentka ateliéru textilní tvorby )

 

„Dílna je jako kyvadlo, přenášejíce mě sem a tam.“
( Adéla Kostkanová, studentka ateliéru intermediální konfrontace )

 

„Kresba či malba na vápencový kámen je mi bližší a „pravdivější“, než-li na něco tak zásadního, jako je papír. Nevím, zda je to tím, že je původní, přirozenou, nevyrobenou platformou a vztah mezi čistě tvůrčím projevem a tímto nositelem může být uvolněnější od osobní představy, a ba naopak, posílen více povahou materiálu, který, ač je stejný, tak vždy jiný a vždy svůj. Ve chvíli kresby je kámen prvořadý, vybízí mě ke snaze navázat na něj a poznamenat v jeho duchu... obávám se říci přímo, zkrášlit. „Intenzita“, kterou zní, není jen o krásném záznamu. V litografické dílně UMPRUM  jsem měla možnost za vedení zkušených a vstřícných pedagogů poznat hodnotu této grafické techniky, která je pro mě nenahraditelnou žádnou jinou. Děkuji.“
( Klára Spišková, absolventka ateliéru textilní tvorby )

 

„Neopakovatelný intimní moment zpovědi odehrávající se na kameni a okolo něj.“
( Helena Todd, absolventka ateliéru skla ).

 

„Lithography workshop and the professors taught me politeness and enduring for making one graphic. The atmosfere was perfekt. I was often surprised by the coincident result. I very appreciate the real lithography printing using stones and professors gently teach and advice me although I had no skill and my drawings were very weak and sensitive. I believe to have learned sense of, in particular, colour such as plan and duplicate“.
( Saki Matsumoto, studentka ateliéru ilustrace a ateliéru filmové a televizní grafiky )

 

„Litografická dílna je pro mě místo klidu, míru, pohody a lahody.“
( Filip Tatýrek, student ateliéru filmové a televizní grafiky )

 

„Litografická dílna na Umprum se stala mým oblíbeným místem pro práci i odreagování. Proces litografie je tak fascinující a vyžaduje takovou koncentraci, že jsem se vždy naprosto ponořila do práce a sledovala s nadšením vývoj své kresby. Díky tomu, že se mi dostalo skvělého vedení, se ve mně zrodilo velké nadšení a chuť v litografii pokračovat i po škole, ať už v existujících dílnách, nebo do budoucna i ve vlastním ateliéru.“
( Pavla Baštanová, absolventka ateliéru filmové a televizní grafiky )

 

„Jsou to úplně nádherné chvíle, kdy člověk uteče od počítačů a techniky do neskutečného místa, jako je naše litografická dílna. Kamenotisk je nádherná technika a je úžasné absolvovat celý proces od broušení až po samotný tisk.“
( Marie Urbánková, studentka ateliéru filmové a televizní grafiky )

 

„Vše je kondenzováno v kresbě, je to součást ohromného lidského dobrodružství. Našla jsem v solnhofenském vápenci překvapivě osvobozující a přátelský podklad pro kresbu a nezmírající chuť nadále nahlížet taje této alchymistické  grafické techniky. Štětec, tuš a kámen a z toho dojemný testament o číši přítomnosti. Vodou s pískem navzájem se obrousíme. Kamenotisk – hotový zázrak!“
( Alžběta Wolfová, absolventka ateliéru filmové a televizní grafiky )