Národní cena za studentský design
Vytvořeno: 23. 6. 2014 od Katedra grafiky

Design Cabinet CZ a partneři vyhlašují 24. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2014 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační sysrémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).

Obory 3D designu (produktový design, industriální design, nábytek, oděv, obuv ad.) budou soutěžit v roce 2015.

Do soutěže se přihlašuje on-line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/

v termínu do 25. června 2014.(pro studenty UMPRUM platí výjimka – do 30. 6. 2014)

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2012 do 30. června 2014.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť.

Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Soutěží se o tituly Národní cena za studentský design 2014, Excelentní studentský design 2014 a Dobrý studentský design 2014. .

Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, institucí a firem.

Ocenění studenti získají finanční odměny, týdenní pobyt v Českém centru v některé ze světových metropolí, pobyt na Design Weeku v Miláně, luxusní hodinky Prim, zápůjčku automobilu, produkty firem Tescoma a IKEA a další.  

Nominované práce budou vystaveny na výstavě Nominace! v Moravské galerii v Brně, kde se stanou součástí grafického Bienále Brno 2014, poté budou práce vystaveny v pražské galerii Era svět. V roce 2015 bude výstava putovat prostřednictvím Českých center po zharaničí. 

Slanostní vyhlášení soutěže proběhne 11. 11, 2014.

Propozice soutěže a průvodce soutěží najdete v přílohách a na webových stránkách http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2014-vyhlasena; http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/

 

Design Cabinet CZ a partneři