Slavnostní předání ocenění Nadace Josefa Hlávky Jiřímu Pelclovi a Vítovi Škopovi
Vytvořeno: 12. 11. 2021 od Katedra grafiky

 Slavnostní předání ocenění Nadace Josefa Hlávky Jiřímu Pelclovi a Vítovi Škopovi

 

1. listopadu 2021 proběhlo slavnostní předání Medaile Josefa Hlávky a Cen Josefa Hlávky. Ceny udělené v roce 2020 si na slavnostním ceremoniálu převzali absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií Vít Škop a Medaili Josefa Hlávky designér a bývalý rektor UMPRUM Jiří Pelcl.

  Medaile a ceny byly uděleny na základě návrhu rektora školy, nebo vědecké instituce a jsou finančně honorovány. Vít Škop byl oceněn za svůj diplomový projekt Vividbooks a Jiří Pelcl za přínos v tvůrčí praktické činnosti v oblasti designu a architektury a zároveň v oblasti pedagogické, publikační i teoretické.

  Cena Josefa Hlávky se uděluje již od roku 1993 a je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří dokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. O udělení tohoto ocenění rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky a předsedy Akademie věd ČR.