Bestsellers na konferenci ATypI
Vytvořeno: 3. 11. 2015 od Ateliér tvorby písma a typografie

Vedoucí Ateliéru tvorba písma a typografie doc. ak. mal Karel Haloun a asistenti MgA. Tomáš Brousil a MgA. Radek Sidun se zúčastnili typografické konference ATypI v barzilském Sao Paulu. Mimo jiné zde prezentovali Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, svůj ateliér a semestrální zadání Bestsellers.

Bestsellers je projekt, který vznikl během letního semestru 2014 a jeho cílem bylo vytvořit nejžádanější a nejprodávanější typ písma. Samotné tvorbě předcházel výzkum, který se zabýval tím, jaká písma se nejlépe prodávají a co je pro ně charakteristické. Vyšlo například najevo, že nejvíc v kurzu jsou sans serifová písma a těsně za nimi ručně psané skripty. Studenti proto navrhli vlastní písma, která by měla odpovídat takové poptávce a cílem bylo je umístit na prodejní server Myfonts. Teprve časem bylo možné určit, zda se opravdu někomu podařilo vytvořit kasovní trhák.

užitečné odkazy:
http://bestsellers.umprum.cz

Více informací ke konferenci: http://www.atypi.org/conferences/sao-paulo-2015