Briefcase Type Foundry
Vytvořeno: 24. 6. 2014 od Ateliér tvorby písma a typografie

Briefcase Type Foundry

je nová písmolijna, která nabízí původní písmovou produkci od českých autorů. Distribuuje  moderní písma mladých autorů, přispívá k vydání starších písem typografů a grafiků, která se nikdy nedočkala svého vydání a digitalizuje doposud nerealizované písmové návrhy.

 

„V Česku známe písmolijny jednotlivých autorů. Briefcase se od nich liší tím, že přináší náš kurátorský výběr. Nadneseně řečeno, ukazujeme důležité milníky v české typografii,“ charakterizuje výjimečnost projektu jeden z jeho zakladatelů, Radek Sidun

 

Briefcase nabízí průřez tvorbou českého písma za posledních více něž 20 let. Publikuje mimo jiné práce autorů, kteří začínali v devadesátých letech. Aleš Najbrt dokonce písmo Thomas & Ruhller nakreslil ještě v roce 1989. Ukazuje se, že i písma z devadesátých let mohou být stále funkční. Cílem Briefcase však není vézt se na jakési retro vlně, podstatnou část nabídky tvoří mladí autoři, někteří dokonce ještě stále studenti písma a typografie.

 

Původní myšlenka za Briefcase Type Foundry byla jednoduchá, avšak silná. „Vzniklo tu a stále vzniká mnoho kvalitních písem. Ale jen málo z nich jde do širší distribuce, některá ani nebyla digitalizována. Upadla by v zapomnění, což by byla škoda,“ popisuje zdejší situaci Tomáš Brousil. „Chtěli jsme najít způsob, jak je jednoduše poslat do světa, protože si zaslouží být funkční.“

 

Briefcase založili Tomáš Brousil (vlastní písmolijnu Suitcase Type Foundry a Briefcase je tak logickým pokračováním jeho činnosti) a Radek Sidun. Oba učí na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v Ateliéru tvorby písma a typografie.

 

Briefcase v číslech:

8 autorů, 20 abeced, 124 fontů

 

Seznam autorů

Petr Babák (Řezan, Šijan, Trhan, Prkno), Aleš Najbrt (Thomas & Ruhller, Reflex), Marek Pistora (Merkur, Vafle, Reflex), Radek Sidun (Alphapipe), Jan Novák (Liguria, Falster Grotesk), Vojtěch Říha (Steiner, Pramen Sans, Pramen Slab, Kakao, Dres, Motel Sans, Motel Slab), Jakub Samek (Reformulate), Jana Horáčková (Rebecca).