Diplomová práce Petry Dočekalové sklízí mezinárodní úspěchy
Vytvořeno: 14. 2. 2017 od Ateliér tvorby písma a typografie

Diplomová práce věnovaná písmomalířství čerstvé absolventky UMPRUM Petry Dočekalové získala dvě prestižní mezinárodní ceny – Certificate of Typographic Excellence 2017 udělovanou Type Directors Clubem a Award of Excellence 2017 v soutěži Communication Arts Typography Annual.

Petra Dočekalová absolvovala na podzim 2016 v Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, vedeného doc. ak. mal. Karlem Halounem. Jako téma své diplomové práce si vybrala písmomalířství. „Písmomalířství je obor, který v České republice neustál nástup digitalizace a levných velkoplošných reprodukčních technologií. Specializované učební obory zanikly a nevydávají se ani odborné časopisy a příručky. Veřejnost přestala estetiku ruční práce v tomto odvětví vnímat. Rozhodla jsem se proto rehabilitovat obor samotný“, říká Petra Dočekalová, co ji k tématu vedlo.

 Celou problematiku pojala komplexně, zabývala se historií ručních písem, kontextem a juxtapozicí, úrovní ručně psaných nápisů i průzkumem, kolik písmařů se ručními písmy zabývá, prací se skripty a inovacemi a novými technologiemi. Kromě této zevrubné rešerše se sama stala písmomalířkou a rozvíjela práci se skriptovými písmy – rozváděla je do předloh, skriptových nápisů a digitálních verzí. V rámci její diplomové práce vznikly celkem čtyři nové předlohy pro ručně psaná písma, která navazují na lokální tradici oboru, ale zároveň reagují na současné trendy a technologie.
„Moje nová písmomalířská dílna tak dnes umožňuje dostat řemeslné zpracování písma zpět do výkladních skříní, na štíty obchodů a do interiérů kaváren. Oceňuje originalitu, jedinečnost a citlivé začleňování písma do veřejného prostoru a nabízí opět vnímat rukodělnost jako punc kvality“, hodnotí výsledek své práce Petra Dočekalová.

Že se jedná o jedinečný projekt, dosvědčují i dvě prestižní mezinárodní ocenění udělovaná ve Spojených státech amerických. V kategorii studentských prací získala ocenění Certificate of Typographic Excellence 2017 udělovanou Art Directors Clubem. Její projekt bude zařazen do ročenky Type Art Directors Club 63 a zúčastní se výstavy oceněných prací TDC63 v New Yorku. Práce dále poputují kolem světa na mezinárodní výstavě TDC63 a objeví se v Kanadě, Číně, Anglii, Francii, Německu, Indonésii, Izraeli, Japonsku, Polsku, Rusku, Jižní Koreji, Španělsku, Taiwanu, Thajsku a ve Vietnamu.
V mezinárodní soutěži Communication Arts Typography Annual vyhrála Award of Excellence 2017 v kategorii Lettering a kaligrafie. Její písmomalířská diplomová práce bude prezentována ve stejnojmenném oborovém časopise.

Více o tvorbě Petry Dočekalové naleznete na jejich stránkách: www.petra-d.com