On-line v Ateliéru tvorby písma a typografie
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Ateliér tvorby písma a typografie

Den otevřených dveří UMPRUM
ON-LINE
19. - 22. 10. 2020
on-line konzultace, videokonference, videa a řada dalších užitečných informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá tentokrát Den otevřených dveří on-line. Zájemci mohou využít on-line konzultace s vyučujícími, zhlédnout informační videa a sledovat přehledný souhrn informací na webu UMPRUM.

On-line konzultace v Ateliéru tvorby písma a typografie

Konzultace Ateliéru tvorby písma a typografie s Janem Čumlivskim a Filipem Krausem

čtvrtek 22. 10. 2020
10-15 hodin

konzultace probíhají individuálně po 20 minutách

rezervovat si termín konzultace můžete zde
! Registrace probíhá dvoufázově - po výběru termínu je nutné Vámi vybraný čas potvrdit prostřednictvím kontaktního formuláře!

O Ateliéru tvorby písma a typografie

V ateliéru písma a typografie se věnujeme, jak už jeho název napovídá, písmu a typografii – designu knih, písma a všem dalším disciplínám grafického designu. Ale nejenom grafického designu, svoje místo tu má rozhodně experiment i volná tvorba, překonávání hranic oborů, smysluplné využití znalostí z grafického designu v jakémkoli možném vhodném kontextu. Důležitý je pro nás váš rozhled, vaše zkušenosti, vaše energie.

 

Ateliér je zaměřen na tvorbu písma – to je základ, ze kterého vychází celá jeho koncepce. Na písmo je ovšem navázaná veškerá myslitelná typografie, technologie analogové i elektronické i zkoumání společenského dopadu toho, čemu se věnujeme. Na UMPRUM jsou dobře zařízené tiskové dílny – knihtisk, sítotisk, ofset, hlubotisk, litografie i dílna knihvazačská. Všechny tyto technologie jsou studentům k dispozici, často i jako součást semestrálního zadání.

 

Studium na UMPRUM je rozdělené na dvě části – čtyřleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské. Během bakalářského studia v ateliéru písma by se měli studenti obeznámit se základy písmového designu, tiskovými a webovými technologiemi a věnovat se tvůrčí práci. Program magisterský je zaměřený více na mezioborový kontext práce, experiment, inovaci.

 

Stojíme v ateliéru o přátelskou atmosféru a spolupráci, sdílení a kritiku. Jsme různí a děláme různé věci. Jeden se dívá do minulosti, jiný do budoucnosti a společně sdílíme přítomnou chvíli. Naše práce může být jen taková, jací dokážeme být my, jen málokdy lepší – a v tom je kouzlo spolupráce. Výsledky naší práce bývají pro laiky neviditelné. A tak to má být.

 

Jan Čumlivski a Filip Kraus