Založ nakladatelství a vydej knihu.

 

(zimní semestr 2014–2015)

Smyslem zadání je vytvořit ateliérové nakladatelství Typo 305, které se bude věnovat vydávání knih, zaměřených na typografii a písmo s přesahy do jiných oblastí. Potenciálním čtenářem je člověk, který se o obor zajímá, má o něm určité znalosti a chtěl by si je prostřednictvím těchto publikací rozšířit a dozvědět se něco zajímavého.

Práci teoreticky podpoří Pavla Pauknerová, která na tento semestr posílí náš pedagogický tým a doprovázet ji budou přednášky tří významných zahraničních hostů Elisabeth Klement, Urse Lehniho a Petera Bilaka. S nimi budou souviset i jednodenní konzultace s milými hosty nad rozpracovaným dílem.

 

 

Cesty písma (Jakub Hojgr)

Pod pojmem cesty písma si můžeme představit vše, co může během procesu vzniku písma ovlivnit jeho vzhled a použití. Můžeme tak mluvit o pracovním prostředí typografů, stejně jako o historii písmařství nebo distribuci. Tato publikace se prostřednictvím rozhovorů a dalších textů snaží zaznamenat, jak k tvorbě přistupují vybraní autoři.

 

České kolo (Šimon Matějka)

V zimním semestru 2013/2014 se ateliér Tvorba písma a typografie věnoval fenoménu českého kola, rehabilitoval původní značky a navrhoval moderní řešení výtvarné podoby samotných rámů kol. Autor zpracoval publikaci o výsledcích tohoto snažení a přidává vyčerpávající úvod o historii výroby kol na území České republiky.

 

Čeští písmaři a typografové (Tereza Šmídová)

Kapitoly československé typografie jsou ve veřejné internetové encyklopedii Wikipedia zanedbávané již od jejího založení. Organizace Wikipedia nabídla pomoc pro doplnění chybějících informací. Vznikne tak stručný přehled osobností a událostí, jak v internetové, tak i v praktické tištěné podobě.

 

Písmo v českém tetování (Ondřej Kahánek)

Tetování souvisí s vyznáním hesel, mott a životního stylu. Jaká písma používají zvolení čeští tatéři? Vytváří vlastní písmové vzory? Publikace nabídne sérii rozhovorů s tatéry a ukáže, jak se dá s písmem pracovat na kůži.

 

Sběr obálek českých hudebnin (Matyáš Bartoň)

Hudební partitury a soubory hudebních kompozic se u nás vydávají již několik století. U obálek se mnohdy jedná o zdařilé typografické práce, které byly sestaveny do koncepčních edičních celků, u některých je naopak zřetelný amatérský přístup. Publikace formou sběru ukazuje, jak se v rámci nakladatelství obálky graficky vyvíjely.

 

Segmentová písma (Martin Činčár)

Elektronické informační tabule, primárně ve veřejných dopravních prostředcích, naráží na různé technické limity. Specifické akcentované znaky češtiny celou situaci ještě více komplikují. Publikace se soustředí na příklady a ukázky zobrazovacích zařízení společně se základními informacemi jak segmentové písmo vytvářet.

 

Skripty do výlohy (Petra Dočekalová)

Souborný katalog se zabývá aranžérskými písmy v Československu a prezentuje subjektivní výběr skriptových písem z 22 publikací o psacích vzorech. Obsah knihy je zaměřený pouze na skripty, tedy na písma, která se těsně pojí s rukopisem, aranžérskou estetikou a rychlým, často přepisovaným sdělením.

 

SNKLU / ODEON 1953–1994 (Nikola Klímová)

Série edic pro významné nakladatelství Odeon měli vždy v rukou přední čeští typografové a úpravci. Knihy nesly nezapomenutelnou grafickou podobu, která je dodnes velmi silným inspiračním zdrojem. Kniha nabízí kurátorský výběr edic z období 1953–1994.

 

Spěte sladce! (Matyáš Machat)

Písmo a smrt šly vždy ruku v ruce, přesněji v ruce zkušeného kameníka. Jakou typografickou úroveň mají náhrobní kameny reprezentantů československé písmové tvorby a typografie?

 

Šifry zločinu (Jakub Spurný)

Vznik kryptografie je zároveň počátkem její nikdy nekončící války s kryptoanalýzou, stejně jako tomu je u boje zločinu s bezpečnostními složkami. Podívejme se dopodrobna na pět významných kriminálních případů z 20. století, ve kterých šifry v různých kontextech sehrávají klíčovou roli.

 

Titulky (Andrea Vacovská)

Jak vypadala typografie filmových titulků československé produkce? Kdo byli autoři takové typografie? Jak taková typografie vznikala? Publikace se zaměří na produkci a výtvarnou úroveň titulků v československém filmu od čtyřicátých do raných devadesátých let.

 

World without Letters (Renata Hovorková)

Můžeme vnímat písmo jako něco hodnotného, nedotknutelného a neměnného? Přijmout jeho historický vývoj a z něj vyvodit jeho estetickou podobu? Můžeme akceptovat systém, jakým jej používáme, a používat jej taky? Nebo můžeme přemýšlet, co pro nás znamená čtení, psaní a jednotlivá písmena? Jak toto vnímání ovlivňuje náš pohled na svět kolem nás? Vítejte ve vlastní utopii!

 

Typografie v architektuře (Jaromír Čížek)

Typografie tvoří nedílnou součást architektury. Výsledky jsou však často neuspokojivé. Dokážou architekti spolupracovat s typografy? Autor pátrá po původu vzniku nápisů na současných realizacích v deseti rozhovorech se samotnými autory budov. Publikace bude významným mezioborovým doplňkem.

 

2 × 25 (Jan Buble)

LSD, acid neboli kyselina je palivem psychedelické revoluce 60. let. Narušuje všechny zažité vizuální konvence, rozpouští typografii, reaguje s barvami a rozleptává kompozici. Publikace hledá stopy jejího působení v grafickém designu posledních padesáti let.

 

Česko-anglický typografický slovník (Barbora Cekotová)

Mnoho českých typografů a písmařů již dlouhou dobu cítí silnou potřebu kompletní a jednoznačné terminologie. Publikace se pokusí sestavit vyčerpávající soubor termínů a výrazů, který by měl usnadnit komunikaci studentů i profesionálů v českém a anglickém jazyce.