TYPO9010 A BESTSELLERS NA KONFERENCI TYPECON
Vytvořeno: 10. 10. 2016 od Ateliér tvorby písma a typografie

Vedoucí Ateliéru tvorba písma a typografie doc. ak. mal Karel Haloun a asistenti MgA. Tomáš Brousil, MgA. Radek Sidun a absolventka jejich ateliéru MgA. Petra Dočekalová se zúčastnili typografické konference TypeCon v americkém Seattlu. Mimo jiné zde ve dvou samostatných přednáškách prezentovali Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, svůj ateliér, semestrální zadání Bestsellers a publikaci TYPO9010.  

Typo9010 je publikace o českých digitalizovaných písmech z let 1990–2010. Představuje kompletní chronologický archiv českých písem a písmových designérů. Tato dvacetiletá epizoda české písmotvorby je podstatnou součástí celé její bohaté historie.

Bestsellers je projekt, který vznikl během letního semestru 2014 a jeho cílem bylo vytvořit nejžádanější a nejprodávanější typ písma. Samotné tvorbě předcházel výzkum, který se zabýval tím, jaká písma se nejlépe prodávají a co je pro ně charakteristické. 

užitečné odkazy: 

http://www.typecon.com
http://typo9010.cz
http://bestsellers.umprum.cz