Typo 9010
Vytvořeno: 30. 11. 2015 od Katedra grafiky

Publikace Typo 9010 mapuje období dvaceti let písmové tvorby v České republice. Představuje kompletní chronologický archiv českých písem a písmových designérů. Encyklopedicky shromažďuje všechna digitální písma, od skoro ztracených po ta nejznámější, do jedné velké „typografické zoo. Fonty jsou představeny v sazbě textů, které popisují divoké devadesátky, „vykreslené“ milénium a raketová desátá léta. Tato dvacetiletá epizoda české písmotvorby je podstatnou součástí celé její bohaté historie.

 Kniha začíná v roce 1990, v období, kdy fotosazbu a ruční překreslování písem nahradily počítače, a končí v roce 2010, v okamžiku, kdy v republice působí téměř desítka malých písmolijen. Zachycuje nejdůležitější okamžiky v nejstarším písmovém ateliéru na UMPRUM v Praze a shrnuje podstatné oborové události. Publikací prostupují texty českých a zahraničních typografů, které popisují atmosféru doby. Snahou publikace je poprvé co možná nejpodrobněji prezentovat českou písmovou tvorbu v jejích digitálních počátcích, a zařadit ji tak do světového kontextu.

 

Publikace zahrnuje

 399 písem, celkem 1902 řezů! Sans-serify, grotesky, skripty a ostatní.

 103 tvůrců písem, nadšenců, studentů, grafiků, typografů a písmolijen.

 8 textů, které napsali Petr Babák, Filip Blažek, Veronika Burian, Karel Haloun, Ondřej Chorý, Bas Jacobs, Pavel Noga, Jan Solpera a František Štorm.

 288 stran plných písem, designérů, textů a fotografií.

 

3. Souhrn

 

zev

České digitalizované písmo 1990–2010

 

Koncept
Tomáš Brousil

Editor
Petra Dočekalová

Koncept úpravy
Zuzana Lednická

Grafický design
Zuzana Lednická, Radek Sidun, Jiří Veselka

Texty
Petr Babák, Filip Blažek, Veronika Burian, Karel Haloun, Ondřej Chorý, Bas Jacobs, Pavel Noga, Jan Solpera, František Štorm

Publikace je dvojjazyčná.

 

ISBN: 978-80-906019-5-6

 

Vydal BiggBoss v Praze 2015,  vydání této publikace finančně podpořila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.