Harmonogram

Harmonogram ak. roku 2017/18 zimní semestr

srpen

11.8.

závazná registrace ke SZZ a obhajobě DP - NM teoretické

15.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

24.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

24.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

28.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

4.9.

zápis do 1. ročníku

5.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

4. - 22.9.

opravné zkouškové období

6. - 8.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

6.9.

odevzdání oponentských posudků NM teoretické a posudků vedoucího DP

12. - 13.9.

SZZ - stavitelství

14. - 15.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM teoretické

14.9.

závazná registrace ke státní doktorské zkoušce

21.9.

odevzdání oponentských posudků a posudků školitele disertačních prací

22.9.

poslední den zápisu do 2. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění i Teorie)

25.9.

poslední den zápisu do 3. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění)

25.9.

instalace odložených a opravných klauzurních prací

26.9.

poslední den zápisu do 4., 5. a 6. ročníku Bc, M studia a 2., 3. a 4. ročníku D studia

26. - 27.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

29.9.

obhajoba disertačních prací

29.9.

ukončení řádných zápisů

říjen

2.10.

zahájení výuky v zimním semestru

2.10. - 21.12.

výuka v zimním semestru

2.10. - 21.12.

výuka teoretických a doprovodných disciplín

3.10.

odevzdání názvu a konceptu přednášky ke státní doktorské zkoušce

5.10.

pedagogické plénum

9. 10.

imatrikulace 1.ročníků (školení - BP, SIS, knihovna, dílny)

12.10.

Státní doktorská zkouška - Výtvarná umění i Teorie

20.10.

školitelé předají seznam oponentů disertačních prací ke schválení KTDU

26.10.

den otevřených dveří

31.10.

ukončení podmínečných zápisů

listopad

23.11.

odevzdání témat DP prací (Teorie i Výtvarná umění)

30.11.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM a M studia - Výtvarná umění

prosinec

14.12.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění a Bc Výtvarná umění - Katedry volného umění

18. - 21.12.

předtermíny zkouškového období-teoretické předměty

21.12.

poslední termín pro odevzdání témat BP

21.12.

ukončení ateliérové výuky v ZS, hodnocení semestru

21.12.

ukončení výuky teoretických a doprovodných disciplín

22.12. - 1.1.

Vánoce - budova školy uzavřena

leden

2. - 22.1.

klauzurní období

22.1.

instalace klauzurních prací

23. - 24.1.

hodnocení klauzurních prací

24.1.

Artsemestr-vernisáž

25. - 30.1.

Artsemestr - výstava

25.1. - 16.2.

zkouškové období (v termínu 5.2. - 9.2.mohou zkoušky probíhat pouze v Karlíně)

26.1.

pedagogické kolečko

29.1.

schůzka k PŘ do programu Výtvarná umění

27.1. - 1.2.

Kurz kresby "Na poslední chvíli" - příprava k PŘ

31.1.

deinstalace a úklid ateliérů

únor

1. - 4.2.

příprava ateliérů na PŘ do programu Výtvarná umění

5. - 9.2.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění Bc obě kola a 2. kolo NM

16.2.

konec zimního semestru

19.2.

začátek letního semestru

19.2. - 2.3.

opravné zkouškové období

 

Harmonogram ak. roku 2017/18 letní semestr

únor

19.2.

začátek letního semestru

19.2. - 11.5.

výuka v letním semestru

19.2.

pedagogické plénum

21. - 22.2.

hodnocení odložených a opravných klauzur

22.2.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

26.2.

zasedání OR doktorského studia

březen

5. - 29.3.

kontrola plnění studijních povinností za zimní semestr

8.3.

hlavní přijímací komise

12.3.

1. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

15. - 16.3., 19. - 20.3.

SZZ  - Výtvarná umění (Bc, NM, a M) a Visual Arts  (NM), SZZ + DP - Teorie a dějiny výtvarných umění (NM)

30.3. - 2.4.

Velikonoce - škola uzavřena

31.3.

poslední termín pro podání přihlášek do NM studia - Teorie

duben

23.4.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby DP a BP

26. - 27.4.

přijímací řízení do NM - teoretického studia

30.4.

poslední den pro podání přihlášek do doktorského studia

květen

3.5.

poslední termín pro kontrolu rozpracovanosti BP a DP - Výtvarná umění

3.5.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů BP a DP - Výtvarná umění

11.5.

závazná registrace k obhajobám BP a DP

11.5.

ukončení  výuky v LS, hodnocení semestru, vyhlášení klauzurních úkolů

14.5. - 1.6.

klauzurní období

15. - 16.5.

doktorské kolokvium

21.5.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM  - Výtvarná umění, Ateliér fotografie II (na Katedře grafiky)

21.5.

poslední termín pro odevzdání písemné BP a DP + CD

29.5.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění, Ateliéru fotografie II (na Katedře grafiky)

30. - 31.5.

přijímací řízení do doktorského studia

červen

4.6.

instalace klauzurních prací

4.6.

odevzdání oponentských posudků a posudků vedoucího práce k BP a DP

5.6. - 6.6.

hodnocení klauzurních prací

6.6.

Artsemestr - vernisáž

7. - 10.6.

Artsemestr - výstava

7. - 29.6.

zkouškové období

7.6.

2. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

7.6.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

8.6.

pedagogické kolečko

11.6.

deinstalace a úklid - artsemestr

11. - 15.6.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění, Ateliéru fotografie II - Bc obě kola a NM 2. kolo

12.6.

instalace BP a DP

13. - 15.6.

obhajoby BP a DP - Výtvarná umění

15.6.

vernisáž výstavy BP a DP

16. - 22.6.

výstava BP a DP

25. - 26.6

deinstalace a úklid ateliérů

28.6.

promoce absolventů všech studijních programů

29.6.

závazná registrace k obhajobě disertačních prací - doktorské studium

červenec

23.7.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby odložených a opravných klauzurních prací

srpen

10.8.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

14.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

23.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

23.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM, M)

28.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

3.9.

zápis do 1. ročníku

4.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

3. - 14.9.

opravné zkouškové období

5. - 7.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M - Výtvarná umění)

5.9.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

11. - 12.9.

SZZ - stavitelství

13. - 14.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM - Teorie

17.9.

poslední den zápisu pro 6.ročník M studia

18. - 21.9.

poslední dny zápisu pro ostatní ročníky všech programů  (Bc, NM, M a D)

20.9.

poslední termín pro odevzdání posudků disertačních prací (oponentních i školitele)

24. - 25.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

27.9.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium

27.9.

ukončení řádných zápisů