Harmonogram

Harmonogram ak. roku 2018/19 zimní semestr

srpen

10.8.

závazná registrace ke SZZ a obhajobě DP - NM teoretické

14.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

23.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

23.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

28.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

3.9.

zápis do 1. ročníku

4.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

3. - 14.9.

opravné zkouškové období

5. - 7.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

5.9.

odevzdání oponentských posudků NM teoretické a posudků vedoucího DP

11. - 12.9.

SZZ - stavitelství

13. - 14.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM teoretické

13.9.

závazná registrace ke státní doktorské zkoušce

18.9.

poslední den zápisu do 2. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění i Teorie)

19.9.

poslední den zápisu do 3. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění)

20.9.

poslední den zápisu do 4., 5. a 6. ročníku Bc, M studia a 2., 3. a 4. ročníku D studia

20.9.

odevzdání oponentských posudků a posudků školitele disertačních prací

21.9.

instalace odložených a opravných klauzurních prací

24. - 25.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

27.9.

obhajoba disertačních prací

27.9.

ukončení řádných zápisů

říjen

1.10.

imatrikulace 1.ročníků (školení - BP, SIS, knihovna, dílny)

1.10.

zahájení výuky v zimním semestru

1.10. - 21.12.

výuka v zimním semestru

1.10. - 21.12.

výuka teoretických a doprovodných disciplín

2.10.

odevzdání názvu a konceptu přednášky ke státní doktorské zkoušce

4.10.

pedagogické plénum

11.10.

Státní doktorská zkouška - Výtvarná umění i Teorie

19.10.

školitelé předají seznam oponentů disertačních prací ke schválení KTDU

26.10.

den otevřených dveří

31.10.

ukončení podmínečných zápisů

listopad

22.11.

odevzdání témat DP prací (Teorie i Výtvarná umění)

30.11.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM a M studia - Výtvarná umění

prosinec

13.12.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění a Bc Výtvarná umění - Katedry volného umění

17. - 21.12.

předtermíny zkouškového období-teoretické předměty

20.12.

poslední termín pro odevzdání témat BP

21.12.

ukončení ateliérové výuky v ZS, hodnocení semestru

21.12.

ukončení výuky teoretických a doprovodných disciplín

22.12. - 1.1.

Vánoce - budova školy uzavřena

leden

2. - 21.1.

klauzurní období

22.1.

instalace klauzurních prací

23. - 24.1.

hodnocení klauzurních prací

24.1.

Artsemestr-vernisáž

25. - 29.1.

Artsemestr - výstava

25.1. - 15.2.

zkouškové období (v termínu 4.2. - 8.2.mohou zkoušky probíhat pouze v Karlíně)

26.1. - 1.2.

Kurz kresby "Na poslední chvíli" - příprava k PŘ

28.1.

pedagogické kolečko

29.1.

schůzka k PŘ do programu Výtvarná umění

30.1.

deinstalace a úklid ateliérů (klauzury)

31.1. - 3.2.

příprava ateliérů na PŘ do programu Výtvarná umění

únor

4. - 8.2.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění Bc obě kola a 2. kolo NM

15.2.

konec zimního semestru

18.2. - 1.3.

opravné zkouškové období

 

Harmonogram ak. roku 2018/19 letní semestr

únor

18.2.

začátek letního semestru

18.2. - 10.5.

výuka v letním semestru

18.2.

pedagogické plénum

20. - 21.2.

hodnocení odložených a opravných klauzur

21.2.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

25.2.

zasedání OR doktorského studia

březen

4. - 28.3.

kontrola plnění studijních povinností za zimní semestr

7.3.

hlavní přijímací komise

11.3.

1. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

14. - 15.3., 18. - 19.3.

SZZ  - Výtvarná umění (Bc, NM, a M) a Visual Arts  (NM), SZZ + DP - Teorie a dějiny výtvarných umění (NM)

31.3.

poslední termín pro podání přihlášek do NM studia - Teorie

duben

19. - 22.4.

Velikonoce - škola uzavřena

23.4.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby DP a BP

29. - 30.4.

přijímací řízení do NM - teoretického studia

30.4.

poslední den pro podání přihlášek do doktorského studia

květen

2.5.

poslední termín pro kontrolu rozpracovanosti BP a DP - Výtvarná umění

2.5.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů BP a DP - Výtvarná umění

10.5.

závazná registrace k obhajobám BP a DP

10.5.

ukončení  výuky v LS, hodnocení semestru, vyhlášení klauzurních úkolů

13.5. - 31.5.

klauzurní období

14. - 15.5.

doktorské kolokvium

20.5.

poslední termín pro odevzdání písemné BP a DP + elektronicky

28.5.

závazná registrace k obhajobě disertačních prací - doktorské studium

29. - 30.5.

přijímací řízení do doktorského studia

červen

3.6.

instalace klauzurních prací

3.6.

odevzdání oponentských posudků a posudků vedoucího práce k BP a DP

4.6. - 5.6.

hodnocení klauzurních prací

5.6.

Artsemestr - vernisáž

6. - 9.6.

Artsemestr - výstava

6. - 28.6.

zkouškové období

6.6.

2. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

6.6.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

7.6.

pedagogické kolečko

10.6.

deinstalace a úklid - artsemestr

11.6.

instalace BP a DP

12. - 14.6.

obhajoby BP a DP - Výtvarná umění

14.6.

vernisáž výstavy BP a DP

15. - 21.6.

výstava BP a DP

24. - 25.6

deinstalace a úklid ateliérů

27.6.

promoce absolventů všech studijních programů

červenec

22.7.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby odložených a opravných klauzurních prací

22.7.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

srpen

9.8.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

13.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

19.8.

poslední termín pro odevzdání posudků disertačních prací (oponentních i školitele)

22.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM, M)

27.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

30.8.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium

září

2.9.

zápis do 1. ročníku

3.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

2. - 13.9.

opravné zkouškové období

4. - 5.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M - Výtvarná umění)

5.9.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

10. - 11.9.

SZZ - stavitelství

12. - 13.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM - Teorie

17. - 19.9.

poslední dny zápisu do vyšších ročníku všech programů  (Bc, NM, M a D)

23. - 24.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

27.9.

ukončení řádných zápisů