Harmonogram

Harmonogram ak. roku 2016/17 zimní semestr

srpen

12.8.

závazná registrace ke SZZ a obhajobě DP - NM teoretické

16.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

25.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

29.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

5.9.

zápis do 1. ročníku

5.9.

poslední termín pro kontrolu rozpracovanosti odložených a opravných BP - Výtvarná umění

5. - 23.9.

opravné zkouškové období

6.9.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby opravných / odložených BP a klauzur

6.9.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

7.9.

odevzdání oponentských posudků NM teoretické a posudků vedoucího DP

8.9.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů odložených / opravných BP - Výtvarná umění

8.9.

závazná registrace k obhajobám odložených a opravných BP

12.9.

poslední termín pro odevzdání písemné zprávy pro opravné a odložené BP

13. - 14.9.

SZZ - stavitelství

13. - 14.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM teoretické

15.9.

závazná registrace ke státní doktorské zkoušce

16.9.

poslední den zápisu do 6. ročníku M studia

19. - 22.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

19.- 22. 9.

intenzivní kurz modelování (Kat. architektury a designu)

22.9.

odevzdání oponentských posudků a posudků vedoucího práce pro opravné a odložené BP

22.9.

odevzdání oponentských posudků a posudků školitele disertačních prací

23.9.

poslední den zápisu do 2. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění i Teorie)

26.9.

poslední den zápisu do 3. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění)

26. - 29.9.

intenzivní kurz modelování (At. skla, keramiky, K. O. V., módní tvorby, designu oděvu, sochařství)

27.9.

poslední den zápisu do 4. a 5. ročníku Bc, M studia a 2., 3. a 4. ročníku D studia

27.9.

instalace odložených a opravných BP a klauzurních prací

29. - 30.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur, obhajoby odložených a opravných BP

29.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

29.9.

obhajoba disertačních prací

30.9.

odevzdání názvu a konceptu přednášky ke státní doktorské zkoušce

30.9.

ukončení řádných zápisů

říjen

3.10.

imatrikulace 1.ročníků (školení - BP, SIS, knihovna, dílny)

3.10. (od 15:00)

pedagogické plénum

4.10.

zahájení výuky v zimním semestru

4.10. - 22.12.

výuka v zimním semestru

4.10. - 22.12.

výuka teoretických a doprovodných disciplín

10.10.

Státní doktorská zkouška - Výtvarná umění i Teorie

14.10.

1. zasedání UR

21.10.

školitelé předají seznam oponentů disertačních prací ke schválení KTDU

31.10.

ukončení podmínečných zápisů

listopad

17.11.

den otevřených dveří

24.11.

odevzdání témat DP prací (Teorie i Výtvarná umění)

30.11.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM a M studia - Výtvarná umění

prosinec

9.12.

2. zasedání UR

19. - 22.12.

předtermíny zkouškového období-teoretické předměty

14.12.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění a Bc Výtvarná umění - Katedry volného umění

22.12.

ukončení ateliérové výuky v ZS, hodnocení semestru

22.12.

ukončení výuky teoretických a doprovodných disciplín

23.12. - 1.1.

Vánoce - budova školy uzavřena

leden

2. - 20.1.

klauzurní období

20.1.

instalace klauzurních prací

23. - 24.1.

hodnocení klauzurních prací

24.1.

Artsemestr-vernisáž

25. - 30.1.

Artsemestr - výstava

25. 1. - 17. 2.

zkouškové období

26.1.

pedagogické kolečko

30.1.

schůzka k PŘ do programu Výtvarná umění

30.1. - 3.2.

Kurz kresby "Na poslední chvíli" - příprava k PŘ

31.1.

deinstalace a úklid ateliérů

únor

1.2.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

1. - 5.2.

příprava ateliérů na PŘ do programu Výtvarná umění

6. - 10.2.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění Bc obě kola a 2.kolo NM

17.2.

3. zasedání UR

17.2.

konec zimního semestru

20.2.

začátek letního semestru

20.2. - 3. 3.

opravné zkouškové období

 

Harmonogram ak. roku 2016/17 letní semestr

únor

20.2.

začátek letního semestru

23. - 27.2.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M), SZZ + DP - NM teorie

20.2. - 12.5.

výuka v letním semestru

20.2.

pedagogické plénum

březen

6. - 7.3.

hodnocení odložených a opravných klauzur

6. - 31.3.

kontrola plnění studijních povinností za zimní semestr

10.3.

hlavní přijímací komise

13.3.

poslední termín pro odevzdání témat BP

16.3.

1. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

20.3.

zasedání OR doktorského studia

31.3.

poslední termín pro podání přihlášek do NM studia - Teorie

duben

7.4.

4. zasedání UR

14. - 17. 4.

Velikonoce - škola uzavřena

21.4.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby DP a BP

27. - 28.4.

přijímací řízení do NM - teoretického studia

30.4.

poslední den pro podání přihlášek do doktorského studia

květen

4.5.

poslední termín pro kontrolu rozpracovanosti DP a BP - Výtvarná umění

4.5.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů BP a DP - Výtvarná umění

12.5.

závazná registrace k obhajobám BP a DP

12.5.

ukončení  výuky v LS, hodnocení semestru, vyhlášení klauzurních úkolů

15.5. - 2.6.

klauzurní období

26.5.

5. zasedání UR

30. - 31.5.

přijímací řízení do doktorského studia

červen

2.6.

instalace klauzurních prací

5.6.

poslední termín pro odevzdání písemné zprávy k BP a DP + CD

5.6. - 6.6.

hodnocení klauzurních prací

6.6.

Artsemestr - vernisáž

7. - 10.6.

Artsemestr - výstava

7. - 30.6.

zkouškové období

8.6.

doktorské kolokvium

8.6.

2. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

8.6.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

9.6.

pedagogické kolečko

11.6.

deinstalace a úklid - artsemestr

12.6.

instalace BP a DP

13.6.

vernisáž výstavy BP a DP

14. - 19.6.

výstava BP a DP

15.6.

odevzdání oponentských posudků a posudků vedoucího práce k BP a DP

20. - 22.6.

obhajoby BP a DP - Výtvarná umění

23. - 24.6

deinstalace a úklid ateliérů

29.6.

závazná registrace k obhajobě disertačních prací - doktorské studium

červenec

3.7.

promoce absolventů všech studijních programů

24.7.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby odložených a opravných klauzurních prací

srpen

11.8.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

15.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

24.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

24.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM, M)

28.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

4.9.

zápis do 1. ročníku

5.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

4. - 22.9.

opravné zkouškové období

6. - 8.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M - Výtvarná umění)

6.9.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

12. - 13.9.

SZZ - stavitelství

14. - 15.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM - Teorie

15.9.

poslední den zápisu pro 6.ročník M studia

21.9.

poslední termín pro odevzdání posudků disertačních prací (oponentních i školitele)

22. - 26.9.

poslední dny zápisu pro ostatní ročníky všech programů  (Bc, NM, M a D)

26. - 27.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

29.9.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium

29.9.

ukončení řádných zápisů