Harmonogram

Harmonogram ak. roku 2019/20 zimní semestr

srpen

9.8.

závazná registrace ke SZZ a obhajobě DP - NM teoretické

13.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

19.8.

odevzdání oponentských posudků a posudků školitele disertačních prací

22.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

27.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

30.8.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium

září

2.9.

zápis do 1. ročníku

3.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

2. - 13.9.

opravné zkouškové období

4. - 5.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

5.9.

odevzdání oponentských posudků NM teoretické a posudků vedoucího DP

10. - 11.9.

SZZ - stavitelství

12. - 13.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM teoretické

12.9.

závazná registrace ke státní doktorské zkoušce

17.9.

poslední den zápisu do 2. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění i Teorie)

18.9.

poslední den zápisu do 3. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění)

19.9.

poslední den zápisu do 4., 5. a 6. ročníku Bc, M studia a 2., 3. a 4. ročníku D studia

22.9.

instalace odložených a opravných klauzurních prací

23. - 24.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

30.9.

imatrikulace 1. ročníků (školení - BP, SIS, knihovna, dílny)

říjen

1.10.

zahájení výuky v zimním semestru

1.10. - 20.12.

výuka v zimním semestru

1.10. - 20.12.

výuka teoretických a doprovodných disciplín

7.10.

pedagogické plénum

10.10.

Státní doktorská zkouška - Výtvarná umění i Teorie

11.10.

1. zasedání UR

18.10.

školitelé předají seznam oponentů disertačních prací ke schválení KTDU

18.10.

den otevřených dveří

31.10.

ukončení podmínečných zápisů

listopad

1.11.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby klauzurních prací

21.11.

odevzdání témat DP prací (Teorie i Výtvarná umění)

30.11.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM a M studia - Výtvarná umění

prosinec

3.12.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

6.12.

2. zasedání UR

16.12.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění a Bc Výtvarná umění - Katedry volného umění

16. - 20.12.

předtermíny zkouškového období - teoretické předměty

20.12.

poslední termín pro odevzdání témat BP

20.12.

ukončení ateliérové výuky v ZS, hodnocení semestru

20.12.

ukončení výuky teoretických a doprovodných disciplín

23.12. - 1.1.

Vánoce - budova školy uzavřena

leden

2. - 23.1.

klauzurní období

16.1.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

20.1.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

24.1.

instalace klauzurních prací

27. - 29.1.

hodnocení klauzurních prací

29.1.

Artsemestr - vernisáž

30. - 3.2.

Artsemestr - výstava

30.1. - 21.2.

zkouškové období (v termínu 10.2. - 14.2. mohou zkoušky probíhat pouze v Karlíně)

30.1.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

31.1.

pedagogické kolečko

únor

1.2. - 7.2.

Kurz kresby "Na poslední chvíli" - příprava k PŘ

3.2.

schůzka k PŘ do programu Výtvarná umění

4.2.

deinstalace a úklid ateliérů (klauzury)

5.2. - 9.2.

příprava ateliérů na PŘ do programu Výtvarná umění

10. - 14.2.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění Bc obě kola a 2. kolo NM

17.2.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

21.2.

konec zimního semestru

24.2. - 6.3.

opravné zkouškové období

 

Harmonogram ak. roku 2019/20 letní semestr

únor

24.2.

začátek letního semestru

24.2. - 15.5.

výuka v letním semestru

24.2.

pedagogické plénum

24. - 25.2.

hodnocení odložených a opravných klauzur

27. - 28. 2., 2. - 3. 3.

SZZ  - Výtvarná umění (Bc, NM, a M) a Visual Arts (NM), SZZ + DP - Teorie a dějiny výtvarných umění (NM)

březen

2.3.

zasedání OR doktorského studia

2. - 27.3.

kontrola plnění studijních povinností za zimní semestr

6.3.

3. zasedání UR

12.3.

hlavní přijímací komise

17.3.

1. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

31.3.

poslední termín pro podání přihlášek do NM studia - Teorie

duben

1.4.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby klauzurních prací, DP a BP

3.4.

4. zasedání UR

10. - 13.4.

Velikonoce - škola uzavřena

27. - 28.4.

přijímací řízení do NM - teoretického studia

30.4.

poslední den pro podání přihlášek do doktorského studia

květen

7.5.

poslední termín pro kontrolu rozpracovanosti BP a DP - Výtvarná umění

7.5.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů BP a DP - Výtvarná umění

11.5.

ukončení 1.kola PŘ do doktorského studia Výtvarná umění

15.5.

závazná registrace k obhajobám BP a DP

15.5.

ukončení  výuky v LS, hodnocení semestru, vyhlášení klauzurních úkolů

18.5. - 5.6.

klauzurní období

19. - 20.5.

doktorské kolokvium

22.5.

5. zasedání UR

25.5.

poslední termín pro odevzdání písemné BP a DP + elektronicky (CD, nebo flash disk)

28.5.

závazná registrace k obhajobě disertačních prací - doktorské studium

27. - 28.5.

přijímací řízení do doktorského studia

červen

4.6.

odevzdání oponentských posudků a posudků vedoucího práce k BP a DP

5.6.

2. kontrola rozpracovanosti DP - NM teoretické

5.6.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

7.6.

instalace klauzurních prací

8.6. - 10.6.

hodnocení klauzurních prací

10.6.

Artsemestr - vernisáž

11. - 13.6.

Artsemestr - výstava

11. - 30.6.

zkouškové období

12.6.

pedagogické kolečko

14.6.

deinstalace a úklid - artsemestr

15. - 16.6.

instalace BP a DP

17. - 19.6.

obhajoby BP a DP - Výtvarná umění

19.6.

vernisáž výstavy BP a DP

20. - 26.6.

výstava BP a DP

27. - 30.6

deinstalace a úklid ateliérů

30.6.

promoce absolventů všech studijních programů

červenec

28.7.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby odložených a opravných klauzurních prací

srpen

7.8.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

10.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

20.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM, M)

24.8.

poslední termín pro odevzdání disertační práce

25.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

září

1.9.

zápis do 1. ročníku

2.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

1. - 11.9.

opravné zkouškové období

4.9.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

7. - 8.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M - Výtvarná umění)

10. - 11.9.

SZZ - stavitelství

15. - 16.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM - Teorie

15. - 18.9.

poslední dny zápisu do vyšších ročníku všech programů  (Bc, NM, M a D)

21.9.

poslední termín pro odevzdání posudků disertačních prací (oponentních i školitele)

22. - 23.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

30.9.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium