Harmonogram

Harmonogram ak. roku 2019/20 zimní semestr

srpen

9.8.

závazná registrace ke SZZ a obhajobě DP - NM teoretické

13.8.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

19.8.

odevzdání oponentských posudků a posudků školitele disertačních prací

22.8.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

27.8.

závazná registrace ke SZZ - stavitelství

30.8.

obhajoba disertačních prací - doktorské studium

září

2.9.

zápis do 1. ročníku

3.9.

zápis do 1. ročníku doktorského studia

2. - 13.9.

opravné zkouškové období

4. - 5.9.

SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

5.9.

odevzdání oponentských posudků NM teoretické a posudků vedoucího DP

10. - 11.9.

SZZ - stavitelství

12. - 13.9.

SZZ - teoretický blok a obhajoby DP - NM teoretické

12.9.

závazná registrace ke státní doktorské zkoušce

17.9.

poslední den zápisu do 2. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění i Teorie)

18.9.

poslední den zápisu do 3. ročníku Bc, M a NM studia (Výtvarná umění)

19.9.

poslední den zápisu do 4., 5. a 6. ročníku Bc, M studia a 2., 3. a 4. ročníku D studia

22.9.

instalace odložených a opravných klauzurních prací

23. - 24.9.

hodnocení odložených a opravných klauzur

30.9.

imatrikulace 1. ročníků (školení - BP, SIS, knihovna, dílny)

říjen

1.10.

zahájení výuky v zimním semestru

1.10. - 20.12.

výuka v zimním semestru

1.10. - 20.12.

výuka teoretických a doprovodných disciplín

7.10.

pedagogické plénum

10.10.

Státní doktorská zkouška - Výtvarná umění i Teorie

11.10.

1. zasedání UR

18.10.

školitelé předají seznam oponentů disertačních prací ke schválení KTDU

18.10.

den otevřených dveří

31.10.

ukončení podmínečných zápisů

listopad

1.11.

vedoucí ateliérů odevzdají seznamy komisí pro obhajoby klauzurních prací

21.11.

odevzdání témat DP prací (Teorie i Výtvarná umění)

30.11.

poslední den pro podání přihlášek do Bc, NM a M studia - Výtvarná umění

prosinec

3.12.

vedoucí odevzdají seznamy oponentů a členy komise pro SZZ a obhajoby DP - NM teoretické

6.12.

2. zasedání UR

16.12.

ukončení 1.kola PŘ do NM Výtvarná umění a Bc Výtvarná umění - Katedry volného umění

16. - 20.12.

předtermíny zkouškového období - teoretické předměty

20.12.

poslední termín pro odevzdání témat BP

20.12.

ukončení ateliérové výuky v ZS, hodnocení semestru

20.12.

ukončení výuky teoretických a doprovodných disciplín

23.12. - 1.1.

Vánoce - budova školy uzavřena

leden

2. - 23.1.

klauzurní období

16.1.

závazná registrace ke SZZ a k obhajobě DP - NM teoretické

20.1.

kontrola plnění stud. povinností 2. ročníku NM teoretické a odevzdání DP

24.1.

instalace klauzurních prací

27. - 29.1.

hodnocení klauzurních prací

29.1.

Artsemestr - vernisáž

30. - 3.2.

Artsemestr - výstava

30.1. - 21.2.

zkouškové období (v termínu 10.2. - 14.2. mohou zkoušky probíhat pouze v Karlíně)

30.1.

závazná registrace ke SZZ - Dějiny umění a estetiky - program Výtvarná umění (Bc, NM a M)

31.1.

pedagogické kolečko

únor

1.2. - 7.2.

Kurz kresby "Na poslední chvíli" - příprava k PŘ

3.2.

schůzka k PŘ do programu Výtvarná umění

4.2.

deinstalace a úklid ateliérů (klauzury)

5.2. - 9.2.

příprava ateliérů na PŘ do programu Výtvarná umění

10. - 14.2.

přijímací řízení do programu Výtvarná umění Bc obě kola a 2. kolo NM

17.2.

odevzdání oponentských posudků  a posudků vedoucích práce - NM teoretické

21.2.

konec zimního semestru

24.2. - 6.3.

opravné zkouškové období