Zapomenuté heslo

Zapomněli jste uživatelské jméno a nebo heslo?

 • V případě, že neznáte své username nebo Heslo VŠUP, můžete požádat o vydání nového hesla Správce IT VŠUP.
 • Vydání nového hesla je možné pouze osobně na Helpdesku VŠUP.
 • Správce IT může provést reset hesla.
 • Správce IT VŠUP je povinen ověřit totožnost osoby, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) na základě předložení průkazu VŠUP případně dle občanského průkazu nebo pasu. Je povinen posoudit:
  • platnost průkazu,
  • shodu fotografie s podobou žadatele,
  • shodu jména a příjmení na průkazu vůči údajům v informačním systému,
  • shodu osobního čísla nebo rodného čísla.
 • Správce IT VŠUP je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.

Vydání zapomenutého Hesla VŠUP telefonicky, SMS, emailem, na základě plné moci

 • Vydání hesla je podmíněno fyzickým ověřením osoby, které je heslo vydáváno. Zaslání hesla pomocí SMS, sdělení po telefonu, sdělení emailem ani sdělení na základě plné moci NENÍ MOŽNÉ.

  Proto prosíme:

  • nepožadujte po správcích informačních systémů sdělení hesla e-mailem nebo telefonicky
  • nepožadujte po správcích informačních systémů nastavení zapomenutého hesla na nové heslo
  • neudělujte plnou moc za účelem vydání nového hesla u správců hesel. Plná moc není v těchto případech akceptována.