Kalendář

Květen 2019

Přednáška z oblasti finanční gramotnosti 

Zaměstnanec nebo podnikatel - co je výhodnější a jak to funguje

Událost: 2. 5. 2019

Duben 2019

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Adéla Matasová a Tereza Velíková

Událost: 30. 4. 2019
Doprovodná akce ke školní soutěži 

Snížená produkce - přednášky odborníků

Událost: 26. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Konference 

World-Wide UMPRUM Conference

Událost: 26. 4. 2019
Přednášky z oblasti práva a thu s uměním 

Fair Art Festival 2019 – art law, kulturní mobilita a fungování trhu s uměním

Událost: 25. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Diskuze 

Týden umění - Talk Michala Novotného v dialogu Jiřím Černickým

Událost: 23. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jan Solpera a Otakar Dušek

Událost: 23. 4. 2019
Výstava Galerie NIKA 

Zuzana Kalips: ~

Událost: 17. 4. 2019 - 18. 5. 2019
Doprovodný program výstavy Variations on Relations 

Performativní odpočinek - 17. 4. od 17 h

Událost: 17. 4. 2019
Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2019 

OPEN CALL GALERIE UM 2020!

Událost: 17. 4. 2019 - 15. 5. 2019
Výstava Galerie 207 

Václav Kopecký - Untitled: Sky

Událost: 16. 4. 2019 - 23. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Vladimír Kopecký a Daniel Hanzlík

Událost: 16. 4. 2019
Přednáška 

UMPRUM v klimatické nouzi: Problém, příležitosti a řešení

Událost: 15. 4. 2019
Pracovní místo na UMPRUM 

Docent/odborný asistent Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Docenta/odborného asistenta Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na didaktiku a teorii výtvarné výchovy

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – učitelství výtvarné výchovy nebo příbuzný obor;

·         vědecká hodnost Ph.D.;

·         vědecko-výzkumná a publikační činnost;

·         min. 3 roky pedagogické praxe;

·         aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;

·         doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na zkrácený úvazek 0,5

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

 

 

Událost: 15. 4. 2019
Pracovní místo na UMPRUM 

Odborný asistent/ka Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na moderní
a současné umění, architekturu nebo design

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění případně příbuzné obory;

·         vědecká hodnost Ph.D.;

·         vědecko-výzkumná a publikační činnost;

·         praxe v oblasti umělecké kritiky;

·         aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;

·         strukturovaný životopis;

·         motivační dopis;

·         přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;

·         doklad o odborné praxi vítán;

·         kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 15. 4. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na plný úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 23. 4. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci působení na KTDU. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 5. 2019.

 

 

 

Událost: 15. 4. 2019
Výstava 

Dagmar Šubrtová - Prach země

Událost: 13. 4. 2019 - 7. 7. 2019
výstava 

Olbram Pavlíček: Practicing Of Wearing And Unwearing The Coat Out Of Limbs

Událost: 12. 4. 2019
Sympozium - přednášky 

Book Proposal / Představa o knize

Událost: 11. 4. 2019 - 12. 4. 2019
Výstava 

Julie Lupačová - Poselství

Událost: 10. 4. 2019 - 23. 4. 2019
Přednáška - poslechvý večer 

Learning About Images by Listening to Music #4 with David Verbuč

Událost: 10. 4. 2019

Březen 2019

Počkejte prosím...

Únor 2019

Počkejte prosím...

Leden 2019

Počkejte prosím...

Prosinec 2018

Počkejte prosím...

Listopad 2018

Počkejte prosím...

Říjen 2018

Počkejte prosím...

Září 2018

Počkejte prosím...

Srpen 2018

Počkejte prosím...

Červenec 2018

Počkejte prosím...

Červen 2018

Počkejte prosím...

Květen 2018

Počkejte prosím...

Duben 2018

Počkejte prosím...

Březen 2018

Počkejte prosím...

Únor 2018

Počkejte prosím...

Leden 2018

Počkejte prosím...

Prosinec 2017

Počkejte prosím...

Listopad 2017

Počkejte prosím...

Říjen 2017

Počkejte prosím...

Září 2017

Počkejte prosím...

Srpen 2017

Počkejte prosím...

Červenec 2017

Počkejte prosím...

Červen 2017

Počkejte prosím...

Květen 2017

Počkejte prosím...

Duben 2017

Počkejte prosím...

Březen 2017

Počkejte prosím...

Únor 2017

Počkejte prosím...

Leden 2017

Počkejte prosím...

Prosinec 2016

Počkejte prosím...

Listopad 2016

Počkejte prosím...

Říjen 2016

Počkejte prosím...

Září 2016

Počkejte prosím...