Kalendář

Září 2019

Stipendium 

Nabídka Fulbrigtových stipendií na akademický rok 2020-21

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

Fulbrightovo postgradualní stipendium je určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia. Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. září 2019 a nově byla zavedena uzávěrka 1. 2. 2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteři v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojených s jejich diplomovou prací či disertací.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu či na webových stránkách Fulbrightovy komise.

Událost: 1. 9. 2019

Červen 2019

Výstava 

Alžběta Skálová - Chůze v šeru

Událost: 27. 6. 2019 - 14. 9. 2019
Výstava 

Vendulka Prchalová a Helena Todd / Caution: Contents Hot!

Událost: 21. 6. 2019 - 3. 11. 2019
Výstava Galerie NIKA 

Dávid Valovič: Vulcanico

Událost: 19. 6. 2019 - 8. 7. 2019
 

Kryštof Strejc / Diploma work

Událost: 19. 6. 2019 - 17. 7. 2019
Výstava 

Zuzana Kalips - Živý objekt

Událost: 15. 6. 2019 - 20. 6. 2019
Projekce diplomových a bakalářských prací 

Ateliér filmové a televizní grafiky - Diplomky a bakalářky vol. 3

Událost: 15. 6. 2019
Výstava diplomantů Ateliéru intermediální konfrontace 

Curated by us!

Událost: 14. 6. 2019 - 28. 6. 2019
 

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019

Událost: 14. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Výstava diplomových prací 

uTRŽITELNOST

Událost: 13. 6. 2019 - 18. 6. 2019
Prezentace diplomové práce 

Lenka Glisníková - Gadget Tools

Událost: 12. 6. 2019 - 21. 7. 2019
Výstava Ateliéru intermediální konfrontace 

ZVERIMEX

Událost: 11. 6. 2019 - 9. 7. 2019
Výstava v Galerii UM 

Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM

Událost: 8. 6. 2019 - 27. 7. 2019
 

UMPRUM na Pražské muzejní noci 2019

Událost: 8. 6. 2019
UMPRUM na Knihexu 2019 

Knihex 2019

Událost: 8. 6. 2019
Vystavujeme na Veletruhu vědy! 

Bádám, bádáš, bádáme!

Událost: 6. 6. 2019 - 8. 6. 2019
 

ARTSEMESTR léto 2019 - AFTERPARTY

Událost: 5. 6. 2019
 

ARTSEMESTR léto 2019

Událost: 5. 6. 2019 - 9. 6. 2019

Květen 2019

Doprovodný program výstavy Don´t Panic! 

Přednáška Dity Malečkové: Obrazy zpoza snů - pondělí 27. 5. 2019 od 18 h

Událost: 27. 5. 2019
Stipendium 

Nabídka Fulbrigtových stipendií pro vědecké pracovníky a přednášející na akademický rok 2020-21

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2020/2021.

 

1. Fulbrightovo stipendium

pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací o Fulbrightově stipendiu naleznete zde.

 

2. Fulbright-Masarykovo stipendium

pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací o Fulbright-Masarykově stipendiu naleznete zde.  

 

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2020/2021

1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise. Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat v případě pozvání, je dostupný zde. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.

 

2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete zde.

 

3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou zde. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.

 

Uzávěrka přihlášek je 30.září na pobyty v roce 2020.

Událost: 23. 5. 2019 - 1. 11. 2019

Duben 2019

Počkejte prosím...

Březen 2019

Počkejte prosím...

Únor 2019

Počkejte prosím...

Leden 2019

Počkejte prosím...

Prosinec 2018

Počkejte prosím...

Listopad 2018

Počkejte prosím...

Říjen 2018

Počkejte prosím...

Září 2018

Počkejte prosím...

Srpen 2018

Počkejte prosím...

Červenec 2018

Počkejte prosím...

Červen 2018

Počkejte prosím...

Květen 2018

Počkejte prosím...

Duben 2018

Počkejte prosím...

Březen 2018

Počkejte prosím...

Únor 2018

Počkejte prosím...

Leden 2018

Počkejte prosím...

Prosinec 2017

Počkejte prosím...

Listopad 2017

Počkejte prosím...

Říjen 2017

Počkejte prosím...

Září 2017

Počkejte prosím...

Srpen 2017

Počkejte prosím...

Červenec 2017

Počkejte prosím...

Červen 2017

Počkejte prosím...

Květen 2017

Počkejte prosím...

Duben 2017

Počkejte prosím...

Březen 2017

Počkejte prosím...

Únor 2017

Počkejte prosím...

Leden 2017

Počkejte prosím...

Prosinec 2016

Počkejte prosím...

Listopad 2016

Počkejte prosím...

Říjen 2016

Počkejte prosím...