Kurz knižní vazby - letní semestr 2021/2022
Vytvořeno: 19. 4. 2022 od Kurz pro veřejnost

Kurz knižní vazby pro veřejnost 

 

Termín: 17. – 20. 6. 2022 

Místo konání: knihvazačská UMPRUM, Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 5, Praha 1, 2. patro

 

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner Ph. D.

 

Výuka knižní vazby je rozložena dvou semestrů. V letním semestru 2022 probereme vazby s měkkou obálkou V1  - V4 (knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby „polotuhé“ (V5) a harmonikové nebo listové leporelo. 

V letním semestru školního roku 2023 budou předmětem výuky vazby s tuhými deskami (V7 a V8).

 Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.), získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách - o mramorování papíru a ražbě (ve 2. semestru).

 Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet dvanácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

 Na závěr získají posluchači certifikát o absolutoriu.

 

Cena za kurz v zimním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu a jeho denní formě vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol: 22018020.

Při platbě převodem do „poznámky“ uveďte jméno přihlášeného a údaj „kurz knižní vazba 2022/LS“.

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 10. 6. 2022 je 20% z celkové ceny kurzu.

 

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/web/cs/kurzy) prosím odešlete na adresu pritelik@seznam.cz.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, email: pritelik@seznam.cz.