Celoživotní vzdělávání

Kurzy pro veřejnost 

Kurz kresby a malby - zimní semestr 2022/23

Událost: 3. 10. 2022 - 19. 12. 2022
Open Call 

Keramické sympozium SYMPASYMPO22

Událost: 15. 5. 2022
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKREDITOVANÉHO PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, základní umělecké školy a střední školy

Vytvořeno: 21. 12. 2021
Workshhop u příležitosti výstavy Přihraj! 

Doprava budoucnosti

Událost: 23. 9. 2020
Kurz pro veřejnost 

Kurz knižní vazby - říjen 2020

Vytvořeno: 2. 9. 2020
Workshop u příležitosti výstavy Přihraj! 

Workshop Ateliéru architektury III

Událost: 27. 8. 2020
Workshop u příležitosti výstavy Přihraj! 

Korálkový workshop "Lepší než Adidas"

Událost: 20. 8. 2020

Kurz celoživotního vzdělávání

 Dvouletý akreditovaný vzdělávací program vzdělávání pedagogických pracovníků, který umožní absolventům i studentům magisterského nebo navazujícího magisterského studia výtvarných uměleckých programů nebo oborů během 4 semestrů získat kvalifikaci učitele výtvarných oborů na ZŠ, ZUŠ a SŠ.

 

Kurzy pro veřejnost

Zájmové kurzy pro veřejnost různých oborů určené jako volnočasové aktivity, nebo přípravné kurzy pro přijímací řízení na UMPRUM.