Keramické sympozium SYMPASYMPO22
Vytvořeno: 4. 5. 2022 od Celoživotní vzdělávání

OPEN CALL SYMPASYMPO22

 

Odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/692815218433855

 

Vyhlašujeme open call pro druhý ročník studentského keramického sympozia SYMPASYMPO. Sympozium se bude konat ve dnech od 1. 8. do 15. 8. 2022 v prostorách keramických dílen UMPRUM v Mikulanské ulici.

 

Tématem druhého ročníku je vztah člověka a keramického materiálu: hlína jako rovnocenný partner a protivník v procesu tvorby. Tématem chceme reflektovat osobní zkušenosti tvůrců a tvůrkyň z procesu tvorby, do kterého keramická hmota vstupuje nikoliv jako pasivní hmota, ale jako aktivní subjekt.

 

• spolupráce • dialog • propojení • konfrontace • porozumění • komunikace •

 

Přihláška musí obsahovat [1.] portfolium autora*ky, [2.] návrh projektu (vč. vizualizace a krátké anotace), který chcete v průběhu sympozia realizovat a [3.] seznam materiálů a potřebné technologie. Projekt by zároveň měl reagovat na ročníkové téma!

Přihlášky posílejte na studsympasympo@gmail.com do 15. 5. 2022.

Přihlásit se mohou jak studenti*ky, tak i nedávní*é absolventi*ky uměleckých oborů (omezení pro absolventy*ky je 5 let po absolvování studia). Studium keramiky/porcelánu není podmínkou, ale každý*á účastník*ice musí mít dobrou znalost oboru a schopnost pracovat samostatně. Předchozí zkušenosti s keramikou a porcelánem jsou nutností!

 

Z přihlášek vybereme 10 návrhů, které budou v rámci sympozia realizovány. Přihláška i účast na sympoziu je BEZPLATNÁ. Veškeré náklady na tvorbu jsou hrazené z grantové studentské soutěže vypsané Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze.