Kurz knižní vazby II - letní semestr 2018/2019
Vytvořeno: 10. 4. 2019 od Kurzy pro veřejnost

Kurz knižní vazby pro veřejnost II – letní semestr

Termín: 14. - 17. 6. 2019

Místo konání: knihvazačská dílna VŠUP, vchod ze dvora budovy

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.).

V letním semestru budou předmětem výuky zavěšované vazby s tuhými deskami (V7 a V8). Kurz navazuje na předchozí kurz vazeb s měkkou obálkou, jeho absolvování však není nezbytnou podmínkou účasti v kurzu.

 

Předběžný program kurzu (v detailech může být dle aktuální situace upraven):

 

  1. Příprava složek a předsádky (součástí je výklad o problematice vláken v papíru u vazeb s předsádkou a deskami)
  2.  Šití složek (na tkanice, na zapuštěné motouzy)
  3. Další zpracování knižního bloku: sklepání hřbetu, zaklížení hřbetu, zalepení první a poslední složky, zakulacení hřbetu a jeho přelepení gázou, barvení ořízky, nalepení záložky a kapitálku, přelep hřbetu papírem apod.
  4. Příprava a potažení desek (varianta celoplátěná a poloplátěná)
  5. Knihařské výzdobné techniky (zejm. termoražba – zlacení nápisu na zlatičce)
  6. Dekorace potahových papírů mramorováním (barvení papíru na bázi rozpouštění olejových barev na hladině vody), případně další technologie zušlechťování potahových papírů

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet čtrnácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Na závěr kurzu získají posluchači certifikát o absolutoriu.

Cena za kurz v letním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol:  19802301

Při platbě převodem do „poznámky“ uveďte jméno přihlášeného.

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 7. 6. 2017 je 20% z celkové ceny kurzu.

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/web/cs/kurzy) prosím odešlete na adresu pritelik@seznam.cz. S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, email: pritelik@seznam.cz.