Kurz knižní vazby - říjen 2020
Vytvořeno: 2. 9. 2020 od Celoživotní vzdělávání

 

Kurz knižní vazby pro veřejnost II – letní semestr
(náhrada za kurz zrušený z důvodu koronavirové epidemie)

 

Termín:  8. - 11. října 2020

 

Místo konání: knihvazačská dílna VŠUP, vchod ze dvora budovy

 

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner

 

 

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.).
V letním semestru budou předmětem výuky zavěšované vazby s tuhými deskami (V7 a V8). Kurz navazuje na předchozí kurz vazeb s měkkou obálkou, jeho absolvování však není nezbytnou podmínkou účasti v kurzu.

 

Předběžný program kurzu (v detailech může být dle aktuální situace upraven):

 

1.       Příprava složek a předsádky (součástí je výklad o problematice vláken v papíru u vazeb s předsádkou a deskami)
2.       Šití složek (na tkanice, na zapuštěné motouzy)
3.       Další zpracování knižního bloku: sklepání hřbetu, zaklížení hřbetu, zalepení první a poslední složky, zakulacení hřbetu a jeho přelepení gázou, barvení ořízky, nalepení záložky a kapitálku, přelep hřbetu papírem apod.
4.       Příprava a potažení desek (varianta celoplátěná a poloplátěná)
5.       Knihařské výzdobné techniky (zejm. termoražba – zlacení nápisu na zlatičce)
6.       Dekorace potahových papírů mramorováním (barvení papíru na bázi rozpouštění olejových barev na hladině vody), případně další technologie zušlechťování potahových papírů

 

 

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet čtrnácti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Na závěr kurzu získají posluchači certifikát o absolutoriu.

 

Cena za kurz v letním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

 

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

 

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy (v 1. patře školní budovy) nebo bankovním převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol:  2080201

 

Při platbě převodem do „poznámky“ uveďte jméno přihlášeného.

 

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 1. říjnu 2020 je 20% z celkové ceny kurzu.

 

Vyplněnou přihlášku, kterou naleznete na školním webu (https://www.umprum.cz/web/cs/kurzy) prosím odešlete na adresu pritelik@seznam.cz. S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, email: pritelik@seznam.cz.