Kurz knižní vazby - zimní semestr
Vytvořeno: 12. 10. 2016 od Kurzy pro veřejnost

Kurz knižní vazby pro veřejnost 

 

Termín: 27. - 30. 1. 2017 

Místo konání: knihvazačská dílna UMPRUM, vchod ze dvora budovy, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Vyučující: Mgr. A. Vladimíra Šturmová, Mgr. Jan Hybner

 

Výuka knižní vazby je rozvržena dvou semestrů. V zimním semestru probíráme vazby s měkkou obálkou V1  - V4 (knižní blok je spojen šitím po složkách nebo lepením či šitím do bloku, obálka je vyrobena z kartonu), vazby „polotuhé“ (V5) a harmonikové nebo listové leporelo. V letním semestru budou předmětem výuky vazby s tuhými deskami (V7 a V8)

V tomto školním roce je v zimním semestru do výuky mimořádně zařazeno také paspartování.

Výuka zhotovení leporela se tím pravděpodobně přesune do letního semestru.

Během kurzu získáte základní knihařské dovednosti (tvarování a spojování papíru), naučíte se pracovat s knihařskými nástroji i stroji (řezačkou, drátovkou, vrtačkou papíru apod.), poznáte různé druhy knihařských materiálů (papír, karton, lepenku, knihařské plátno, speciální knihařské textilie, lepidla, apod.), získáte základní poznatky o knihařských výzdobných technikách - o mramorování papíru a ražbě (ve 2. semestru).

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé, maximální počet deseti účastníků umožňuje individuální přístup k výuce.

Na závěr získají posluchači certifikát o absolutoriu.

 

Cena za kurz v zimním semestru je 7000 Kč (v ceně kurzu jsou 4 dny výuky po osmi vyučovacích hodinách a materiál pro výuku)

Studenti denního studia mohou uplatnit slevu 20% (žadatelé by měli při zahájení kurzu předložit platné potvrzení o studiu vystavené jejich školou).

Kurz je možno uhradit v hotovosti v pokladně školy nebo převodem na účet č.: 19-5599810247/0100, variabilní symbol: 1615022

Při platbě převodem do „poznámky“ uveďte jméno přihlášeného.

Platba musí být provedena nejpozději týden před začátkem kurzu. Storno poplatek po 20. 1. 2012 je 20% z celkové ceny kurzu.

 

Vyplněnou přihlášku prosím odešlete na adresu pritelik@seznam.cz nejpozději do 16. 1. 2017.

S případnými odbornými dotazy se obraťte na vedoucího kurzu Jana Hybnera, email: pritelik@seznam.cz.

 

Přihláška do kurzu