Letní intenzivní kurzy kresby a malby
Vytvořeno: 1. 6. 2017 od Kurzy pro veřejnost

Pod vedením
Mgr. A. Libora Kalába a
MgA. Zbyněka Sedleckého

 

Termíny kurzů

  • První kurz:    7. 8.   –  16. 8. 2017, denně, vždy od 13:00 do 20:30, včetně víkendu
  • Druhý kurz:  21. 8. –  30. 8. 2017, denně, vždy od 13:00 do 20:30, včetně víkendu

 v Ateliéru kresby a malby VŠUP, učebna č. 313 / 3. patro

 

KURZ KRESBY
Kurzy kresby a malby na UMPRUM se svojí koncepcí blíží běžné výuce pro studenty. Nejsou zde žádné stupně rozdělení na začátečníky a pokročilé; není nutná žádná předchozí znalost těchto disciplín. Preferujeme individuální přístup, přesto všichni pracují společně, a tak dochází k vzájemnému obohacování a při intenzitě a odborném vedení se vytváří neopakovatelná tvůrčí atmosféra, kde součástí je i dialog o teorii kresby a malby a její smysl a začlenění do kontextu současného výtvarného umění, architektury a designu.

Kurz figurální kresby
Kurz je koncipován tak, aby uchazeči na výtvarné školy, ale i lidé, kteří se jen chtějí zdokonalit v kresbě, si mohli nastudovat pod odborným vedením ztvárnění lidského těla, jeho proporce, anatomii a specifika a to pak rozvíjet v klasické akademické kresbě.

Kurz nefigurální kresby
Výuka je určena pro uchazeče o studium architektury a designu (ale nejen pro ně). Zde je náplní kurzu studium perspektivy, vidění prostoru a ztvárnění předmětů a věcí kolem nás. Z čistě studijních úkolů pak vychází volnější, individuální část, kde se posluchači kurzů naučí základům ztvárnění architektonických a designových návrhů. Nechybí ani úkoly, kde se rozvíjí kreativita, fantazie a výtvarná polemika se současným designem.

Oba kurzy jak figurální, tak nefigurální lze po individuální domluvě libovolně kombinovat. Pak je možné pracovat např. na figuře v architektuře, vztahu věcí k lidské postavě, struktuře a povrchu věcí v konfrontaci s vnějším a vnitřním prostorem.

Kurzy jsou vhodné jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici je několik modelů, papíry, kreslící prkna pro kresbu a malbu.

Po skočení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu kresby.

 

KURZ MALBY
Výukový program malby je koncipován, jak pro začátečníky, tak pro žáky s pokročilými znalostmi. To znamená, že ke každému se přistupuje individuálně, aby si co nejdříve osvojili základní technické znalosti malby (materiály, příprava podkladů, vypínání plátna, charakteristika a použití jednotlivých technik – olej, akryl atd) a tyto mohl dále rozvíjet ve své tvorbě. Další stupeň výuky – realizace svého vlastního díla v celém svém vývoji – od počátečních skic, kompozice, výběru technik a materiálů – až po konečnou realizaci obrazů. Součástí je i konzultace domácích prací, které nemusí přímo souviset s výukovým programem.

Kurz je vhodný jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici jsou malířské stojany, papír, tužky a uhel.

Ostatní materiál – plátna, barvy atd., je potřeba přinést s sebou.

Po skončení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu malby.

 

Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí kurzů  Mgr.A. Libor Kaláb –  tel.728 720 620.

Kurz probíhá denně od 13:00 do 20:30 v atelíéru kresby a malby VŠUP m. č. 313 / 3.patro

 

Na kurz kresby a malby je třeba se přihlásit pomocí přihlášky, kterou najdete v příloze a odešlete ji na sedlecky@vsup.cz nebo kalab@vsup.cz. Pokud se Vám nepodaří elektronický formulář vyplnit či odeslat, napište údaje a případné dotazy ohledně přihlášení přímo do e-mailu a odešlete na sedlecky@vsup.cz nebo kalab@vsup.cz.

Cena : 7.000,- Kč, sleva 20% pro studenty SŠ i VŠ (platí pouze pro denní studium), úhrada převodem (možnost dvou splátek) na účet 19-5599810247/0100, VS 501. Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, pokud není shodné se jménem přihlášeného. V hotovosti je možná úhrada v pokladně školy v úředních hodinách. Platba musí být provedena týden před začátkem kurzu. Pokud kurzista nebude moci z vážných důvodů nastoupit do kurzu nebo v průběhu kurzu bude muset přerušit, je možné vrátit alikvotní část platby.

 

Soubor ke stažení
plakát
821 KB
Soubor ke stažení
Přihláška
77 KB